Primarul Misăilă a solicitat CTATU să se respecte Regulamentul privind identitatea cromatică a clădirilor din oraș

Joi, 19 august 2021, a avut loc ședinta Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU) Focșani, ordinea de zi cuprinzând:
– cinci documentații pentru aviz de oportunitate:
1. Construire locuințe colective – Str. Slt. Al. Grigore Ionescu nr. 2, teren – 932 mp
2. PUZ – lotizare teren în vederea construirii de locuințe individuale – intravilan zona NORD, număr cadastral 65324, T. 22, P.27/1, 62/1,62/9, teren – 5.945 mp.
3. Proiect dezvoltare imobiliară (complex 25 locuințe P+1E) – elaborare și aprobare PUZ pentru atragere în intravilan terenul cu număr cadastral 65245 în suprafață de 11 600 mp
4. PUZ – Construire imobil locuințe colective D+P+2E+3R , intravilan, număr cadastral 68207, teren – 939 mp
5. PUZ – construire pentru servicii de întreținere auto P+2E și hală de depozitare cu sediu birouri P+2E , intravilan, număr cadastral 67851, teren – 3841 mp.
– patru documentatii pentru avizul final:
1. Raport al informării și consultării publicului pentru P.U.Z. – atragere teren în intravilan pentru construire locuință P+2E, anexe și împrejmuiri, extravilan, număr cadastral 57274, teren – 3.117 mp
2. PUZ – atragere teren în intravilan pentru construire locuință P+2E, anexe și împrejmuiri, extravilan, număr cadastral 57274, teren – 3.117 mp
3. Raport al informării și consultării publicului pentru P.U.Z. – Construire blocuri D+P+5E, P+5E și P+6E cu spații comerciale și servicii complementare – obținere aviz de oportunitate, elaborare și aprobare PUZ, extravilan, număr cadastral 58730, 57908, 57909, terenuri în suprafață de 23 000 mp
4. Construire blocuri D+P+5E, P+5E și P+6E cu spații comerciale și servicii complementare – obținere aviz de oportunitate, elaborare și aprobare PUZ, extravilan, număr cadastral 58730, 57908, 57909, terenuri în suprafață de 23 000 mp.
– o documentație pentru avizul comisiei CTATU Focșani – închiderea balconului la parter, Str. Ulmului nr.5, bloc 5.
Toate documentațiile au fost aprobate cu mici completări din partea comisiei, acolo unde a fost cazul.
De asemenea, ordinea de zi a fost suplimentată cu 2 lucrări, prima care vizeaza elaborare PUZ pentru construire unitate de cazare P+3E+4R și atragere în intravilan pentru construire locuințe individuale, în zona Bulevardului Brăilei la EST de locuințele ANL de pe Str. Democrației, teren – 1.3067 mp, fiind avizată favorabil.
Al doilea punct suplimentar solicită avizul CTATU pentru intrare în legalitate autorizație construire „Extindere amplasată deasupra spațiilor comerciale la parterul blocului”. La acest punct, Comisia a dezaprobat în UNANIMITATE soluția realizată fără Autorizație de construire și a propus revenirea în ședința CTATU cu o propunere de soluție pentru desființare parțială astfel încât balconul să se încadreze sub proiecția balcoanelor existente ale blocului cu respectarea HCL nr. 469/28.11.2018 privind aprobarea regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Focșani.
Totodată, Primarul Cristi Valentin Misăilă a atras atenția că, pe lângă regimul de înălțime, este necesar să se respecte și Regulamentul privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Focșani, astfel încât orașul nostru să aibă o identitate coloristică unitară plăcută atât locuitorilor cât și celor care sunt doar în trecere prin zonă.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source