Categorie: U.A.T Comuna Periam

U.A.T Comuna Periam

Afișarea rezultatului în urma selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul din data de 05.07.2023 pt ocuparea funcțiilor contractuale vacante din cadrul Primăriei Periam

Afișare Rezultat selecție dosareișare Rezultate selecție The post Afișarea rezultatului în urma selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul din data de 05.07.2023 pt ocuparea funcțiilor contractuale vacante din cadrul Primăriei…

PROCES – VERBAL Încheiat astăzi 26 IUNIE 2023, cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al Comunei Periam, care îşi desfăşoară lucrările în Sala de şedinţe a Primăriei comunei Periam

PV ședință EXTRA. 26.06.2023 The post PROCES – VERBAL Încheiat astăzi 26 IUNIE 2023, cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al Comunei Periam, care îşi…

PROCES – VERBAL Încheiat astăzi 16 MAI 2023, cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al Comunei Periam, care îşi desfăşoară lucrările în Sala de şedinţe a Primăriei comunei Periam

PV ședință EXTRA. 16.05.2023 The post PROCES – VERBAL Încheiat astăzi 16 MAI 2023, cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al Comunei Periam, care îşi…

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 35 din 05.05.2023 privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a unor suprafețe disponibile din pajiștea comunală aflată în domeniul privat al Comunei Periam, către Asociația Crescătorilor de Animale Periam

PHCL nr.35 din 05.05.2023 The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 35 din 05.05.2023 privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a unor suprafețe disponibile din pajiștea comunală aflată în domeniul privat…