Categorie: Primarii Judet Neamt

Primarii Judet Neamt

18.11.2021 Carieră – Concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, la Biroul monitorizare mediu din cadrul Serviciului control, calitate, monitorizare mediu și marketing instituțional

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de Inspector I, grad profesional superior cu durata normală…

12.11.2021 Carieră – Concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică și de Investiții

PrimăriaRoman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional superior, cu durata normală…

08.11.2021 CONSULTARE PUBLICĂ – Plan Urbanistic Zonal “ SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ, INSTITUȚII, SERVICII DE INTERES GENERAL ȘI LOCUINȚE COLECTIVE P+4-8 E – str. Tirului, nr.6 – str. Mihai Viteazu, nr. 15”

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 08.11.2021 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind: PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC ZONAL…