Direcţia Municipal L ocato, organizează la s ediul din s tr. Ştefan cel Mare, nr. 259, concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioada nedeterminata a unor posturi vacante, în regim contractual, nivel de execuţie:

  • 1 post inspector I, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Biroul Administrare Spatiu Locativ
  • 1 post muncitor calificat, instalator, treapta III, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formatia Intretinere si reparatii retele de preluare a apelor pluviale
  • 3 posturi muncitor necalificat cu atributii de gropar, treapta I, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formatia Servicii Mortuare, din cadrul Serviciului Cimitir.

Formulare

Source