PrimăriaTimișoara are 2 ofertanțipentrulicitația de proiectare a Noii Radiale Vest

Licitațialansată de PrimăriaMunicipiuluiTimișoarapentrurealizareaproiectării (fazastudiu de fezabilitate) pentruNouaRadială Vest aobținut 2 oferteșiintrăînetapa de evaluare.

Radiala Vest reprezintăcontinuareastrăziiGăriișiva face legătura cu viitoareaCentură Vest. Legătura cu centura se vaîntinde pe aproximativ 2,7 kilometri, din care 1 kilometruva fi realizatprinproiectul de radială vest al primărieiși 1,7 kilometriprinproiectul de drum de legătură al CNAIR. CompaniaNaționalăaagreatîndiscuții cu PrimăriaTimișoaracăvapreluadouătreimi din lungimeainițialăprevăzutăpentruproiectulradialei.

„Va fi a 8-a arterăradială a orașuluinostru, care conecteazăinimaTimișoarei de rețeaua de drumurinaționale. Am incluscriterii de calitateînevaluareaofertelor, pentrucăprețulcelmai mic nu înseamnăproiectulcelmai bun. E un lucrupentru care ne luptămîncă de când mi-am începutmandatul, astfelîncâtTimișoarasă nu se lăcomească la faza de proiectare, iarapoisă ne trezimînfaza de șantier cu investiții de proastăcalitate. Facemacumîncă un pas înaintepentruNouaRadială Vest”, transmiteprimarulTimișoarei, Dominic Fritz.

Investițiava include 4 benzi, câtedouă pe sens separate printr-un parapet, un pod pestecaleaferată din vestulorașului, un sensgiratoriu la intersecția cu stradaCarpenului, darșiiluminat public stradal, rețele de apășicolectareaapelorpluviale, trotuare de 2-3 metrilățime, piste de bicicletă de minim 1,5 metrilățimeșispațiiverzi de minim 1,5 metrilățime. De asemenea, firmei care varealizastudiul de fezabilitatei se cere săincludă o variantăîn care trotuareleșipistele de bicicletă sunt separate fizic, înplatformăproprie, de calearutieră.

Timișoara are înprezent 7 radiale majore, respectivCaleaȘagului, CaleaMartirilor, CaleaBuziașului, CaleaLugojului, Calea Sever Bocu, CaleaAradului, CaleaTorontaluluișistrada Gheorghe Lazăr/Cloșca/Ovidiu Balea, toaterealizateînanii ‘70. Acesteareprezintăculoarul de transport principal pentrutraficul metropolitan, precum șicel de tranzit de la nivelnaționalșiinternațional, care alimenteazădrumurilemunicipiului. Radialele sunt, de asemenea, arterelerutiere care susțincelmai mare număr de mașinidintr-o zi.

Primăria a primitoferte de la asocierea FIP Consulting SRL (lider), NOVENSA SRL (subcontractant), HELMERT (subcontractant), WALHALLA INVEST PRODCOMIMPEX SRL (subcontractant), GAZ INSTAL SRL (subcontractant) șiasocierea GAUSS (lider), BETA TEHNIC (ofertant), SSF-RO (subcontractant), CARA (subcontractant).

Valoareaestimată a contractuluieste de 1.328.040 lei (cu TVA) șitermenul de realizareeste de 330 de zile de la emitereaordinului de începere.

The post PrimăriaTimișoara are 2 ofertanțipentrulicitația de proiectare a Noii Radiale Vest first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source