Primăria Municipiului Timișoara a fost validată de Administrația Fondului pentru Mediu, în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate. În acest moment, este în curs de semnare contractul de delegare între Municipiul Timișoara și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Prin contract, AFM va aloca suma de 11.280.000 lei, pentru casarea, radierea din circulație și radierea din evidențele fiscale a 4700 de autovehicule uzate.

Primăria Municipiului Timișoara a pregătit o secțiune specială cu informații pe site-ul Municipalității, care poate fi accesată pe:  https://www.primariatm.ro/programul-rabla-2023/.

Stimulentul acordat beneficiarului pentru casarea și radierea unui autovehicul uzat este de 3000 de lei, din care 600 de lei sunt din fonduri proprii ale Primăriei și 2400 de lei din finanțarea alocată din Fondul pentru mediu.

În paralel cu semnarea contractului de delegare, specialiștii din cadrul Primăriei Timișoara pregătesc Procedura și Regulamentul intern de derulare a programului, care vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

După semnarea contractului de delegare, AFM va publica pe pagina sa de internet anunţul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanţii de finanţare, respectiv proprietarii  de autovehicule uzate. Din acel moment, persoanele fizice care doresc să solicite stimulentul de casare se vor putea înscrie în aplicația AFM, accesând linkul: https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php.

După finalizarea perioadei de înscriere a persoanelor fizice, AFM va comunica Municipiului Timișoara lista cu persoane fizice care s-au înscris în program, în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare. Primăria, pe baza situației primite, va transmite notificări tuturor persoanelor înscrise în program. Prin această notificare, solicitanții stimulentului pentru casare vor primi modelul cererii privind acordarea stimulentului precum și documentele necesare a fi anexate acesteia în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.

Cererea de acordare a stimulentului de casare, însoțită de documentele justificative obligatorii care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute, vor fi depuse online utilizând userul și parola alocate prin accesarea site-ului Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara (DFMT): www.dfmt.ro – secțiunea depunere declarații online, opțiunea Rabla Local PAS 1.

Pentru solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, se vor încheia contracte de finanțare între beneficiarul programului ”Rabla local” și Municipiul Timișoara. Doar după încheierea contractului se poate trece la etapele următoare: radierea și scoaterea mijlocului de transport uzat din evidența fiscală a Poliției, apoi transmiterea către DFMT a documentelor doveditoare. După finalizarea acestor etape, DFMT virează stimulentul de casare în contul bancar indicat de către beneficiarul finanțării.

Beneficiarii finanțării vor fi monitorizați pentru o perioadă de 3 ani, în care nu vor avea voie să își achiziționeze autovehicule sub Euro 5. În caz contrar, vor fi obligați să restituite stimulentul acordat.

Serviciul Comunicare

The post Primăria Timișoara a primit validarea pentru Programul ”Rabla local” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source