DISPOZIŢIA nr.  1454 / 16.06.2023 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 19.06.2023

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit. a), art.134 alin. (4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din  O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;.

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 19.06.2023, ora 13,00, prin platforma online de videoconferință.
Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:

            1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2023.

      Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialul   înscris  pe Proiectul Ordinii de zi de pe pagina de SharePoint a Primăriei Municipiului Timișoara https://primariatm.sharepoint.com/sites/consiliul.local.

            (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

p. SECRETAR,

SIMONA DRĂGOI

The post Convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 19.06.2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source