Primăria Focșani va implementa un sistem de management al performanței

Joi, 1 aprilie 2021, Primarul Cristi Valentin Misăilă și Claudiu Mihai Pampu, administratorul S.C. ABT Consultanță în Management S.R.L-Sibiu, au semnat un contract privind Servicii de consultanță pentru implementarea sistemului de management al performanței Balanced Scorecard (BSC), inclusiv servicii de instruire.
La momentul semnării, Primarul Misăilă s-a declarat convins că „odată cu implementarea acestui proiect vom face un management și mai bun în Primărie”.
„Ne propunem ca în relația cu focșănenii să diminuăm birocrația, dar și să simplificăm procedurile interne de lucru”, a spus Primarul Cristi Valentin Misăilă.
Contractul este parte integrantă în cadrul proiectului european „Viziune şi performanţă prin implementarea unor instrumente de planificare strategică, sisteme de managementul calităţii/performanţei şi a unor sisteme informatice inovative la nivelul Municipiului Focşani”.
Obiectivul general al contractului îl reprezintă implementarea unui sistem de management al performanței BSC pentru a asigura gestiunea și măsurarea acțiunilor strategice la nivelul Municipiului Focșani, permițând totodată gestionarea și măsurarea executării strategiei implementate.
Obiectivele specifice ce trebuie atinse de prestator în cadrul contractului sunt următoarele:
• Configurarea și implementarea sistemului de management al performanței și implementarea unui instrument de raportare și monitorizare BSC;
• Formarea personalului în domeniul managementului performanței – BSC.
Activitățile ce urmează a fi efectuate de compania de consultanță se vor desfășura în 4 etape, respectiv:
• Realizarea unui studiu privind situația actuală a managementului performanței și evaluarea practicilor existente privind sistemul de management strategic la nivelul instituției, inclusiv prin raportarea la Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Focșani;
• Realizarea hărții strategice la nivelul instituției, a listei de obiective, a catalogului de indicatori de performanță, a inventarului activităților/inițiativelor necesare îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor asociați.
• Realizarea manualului de utilizare a instrumentului de management al performanței – Balance Scorecard și a Tabloului de bord;
• Formarea personalului în domeniul managementului performanței – BSC.
Prin intermediul implementării Balanced Scorecard (BSC), instituțiile administrației publice vor putea să-și planifice, coordoneze și monitorizeze performanța organizațională la nivel strategic.
Valoarea contractului este de 162.240 lei + T.V.A.
Sursa de finanțare este asigurată astfel: fonduri europene – 85% , buget de stat – 13% și buget local – 2%.
Termenul de implementare este de 6 luni.

Biroul de presă al Municipiului Focșani

Source