Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă a anunțat că, începând din data de 12 octombrie 2021, în urma semnării contractului de finanțare de către reprezentantul legal al MDLPA-AMPOCA, Municipiul Focșani este beneficiarul contractului de finanţare pentru proiectul „Etică şi integritate ȋn administraţia publică locală a Municipiului Focşani”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi consolidarea capacităţii administrative a Municipiului Focşani prin eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei în administraţia publică locală, promovarea eticii şi integrităţii pentru îmbunătăţirea performanţelor în activitate, îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului şi aleşilor locali.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Creşterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei şi a indicatorilor de evaluare;
2. Creşterea gradului de conştientizare a efectelor corupţiei la nivelul personalului din administraţia publică locală cât şi în rândul cetăţenilor;
3. Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului şi a aleşilor locali cu privire la măsurile anticorupţie.

Proiectul are ȋn vedere atât crearea cadrului instituţional, implementarea unui sistem de management specializat, instruirea personalului, cât şi informarea intensivă a cetăţenilor.

Grupul ţintă al proiectului este format din 50 de persoane, personal cu funcţii de conducere şi de execuţie din cadrul Primăriei Municipiului Focşani şi aleşi locali, care beneficiază de sprijin pentru implementarea şi certificarea ISO 37001 și pentru identificarea, evaluarea, analizarea şi monitorizarea riscurilor și vulnerabilităţilor de corupţie sau a incidentelor de integritate.

Activităţile principale ale acestui proiect vor fi:
1. Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie;
2. Implementarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001;
3. Certificarea sistemului de management anti-mită ȋn conformitate cu standardul ISO 37001;
4. Realizarea unui studiu privind percepţia în rândul cetăţenilor şi a personalului din cadrul administraţiei publice privind aspecte legate de corupţie;
5. Derularea unei campanii de conştientizare şi educaţie în rândul cetăţenilor în ceea ce priveşte corupţia;
6. Activităţi de formare profesională – combaterea corupţiei, etică şi integritate.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni.
Valoarea totală a proiectului este de 414.870 lei.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source