Primăria Municipiului Focșani implementează proiectul „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul municipiului Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale” și informează în mod public cetățenii că în cursul lunii iunie 2021 vor începe lucrările de execuție, după ce la finalul anului trecut a fost semnat contractul de proiectare și execuție lucrări.
Municipiul Focșani este primul din România care a reușit să semneze un astfel de contract de finanțare din fonduri europene pe Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane disponibile, Prioritatea de Investiţii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.
Arterele rutiere pe care se vor efectua lucrări în cadrul acestui proiect sunt următoarele:
Bulevardul Unirii;
– Strada Bucegi;
– Strada Mărășești
, tronson cuprins între intersecția cu strada Odobești și strada Cuza Vodă;
Strada Vâlcele, tronson cuprins între intersecția cu strada Profesor Ghe. Longinescu și intersecție cu strada Anghel Saligny;
Bulevardul București;
– Strada Bârsei;
– Strada Odobești;
– Calea Moldovei;
– Calea Munteniei;
– Bulevarul Independ
enței;
Strada Cuza Vodă;
– Bulevardul Brăilei
, tronson cuprins între intersecția cu strada 1 Decembrie 1918 și blocurile ANL;
Strada Anghel Saligny;
– Strada 1 Decembrie 1918;
– Strada Profesor Ghe. Longinescu;
– Strada Bicaz;

– Amenajare sens giratoriu intersecție între Calea Munteniei și strada Revoluției;
– Amenajare sens giratoriu intersecție între Bulevardul București și Calea Munteniei;
– Amenajare sens giratoriu intersecție între Calea Moldovei și acces Promenada Mall Focșani;
A. Pentru anul 2021 Constructorul a estimat ordinea începerii execuției lucrărilor, astfel:
a.1. Refacere străzi:
Str. Odobești;
– Str. Bicaz;
– Str. Bârsei;
– Str. Prof. Ghe. Longinescu;
– Str. Vâlcele;
– Str. Anghel Saligny;
– Str. 1 Decembrie 1918;

a.2. Amenajare sens giratoriu Bd-ul Bucuresti – Calea Munteniei;
a.3. Strada Mărășești- trotuare;
a.4. Bulevardul Independenței:
– Dezafectare parcări;
– Amenajare spații verzi;
– Trotuare;
a.5. Execuție canalizație și refacere trotuare – întreg proiectul;
a.6. Execuție canalizare pluvială:
– Calea Munteniei;
– Calea Moldovei;
B. Pentru anul 2022 Constructorul a estimat continuarea execuției lucrărilor, astfel:
b.1. Reabilitare străzi:
Str. Cuza Vodă;
– Str. Bucegi;
– Str. Brăilei;
– Bd-ul Unirii;
– Bd-ul București;

b.2. Amenajare sensuri giratorii:
– intersecție între Calea Munteniei și strada Revoluției;
– intersecție între Calea Moldovei și acces Promenada Mall Focșani;

Valoarea totală a proiectului este de 73.641.746,42 lei, din care finanțarea nerambursabilă obținută de Primăria Focșani din Fondul European de Dezvoltare Regională se ridică la suma de 62.411.617,76 lei. „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale” este un proiect extrem de important pentru ceea ce va însemna aducerea condițiilor și reglementărilor de trafic la nivelul anilor 2020.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source