Primăria Focșani a reluat distribuirea produselor alimentare și de igienă din cadrul POAD

Din data de 4 martie 2021 a început livrarea produselor alimentare – Tranșa a II-a, respectiv livrarea produselor de igienă- Tranșa a III-a, către persoanele beneficiare ale Programului POAD.
Distribuirea produselor alimentare și de igienă se face de la Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu”, Str. 1 Decembrie 1918 nr.32, Focșani, după următorul program: luni-joi 09:30 -15:30, vineri 09:30-13:30.

Articolul 4 din OUG. nr.84/2020 prevede următoarele:
– pachetele de alimente şi produsele de igienă se ridică personal de către destinatarii finali, la centrele de distribuire;
– prin excepţie, pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, se asigură livrarea ajutoarelor la domiciliu sau la locuinţa declarată, cu sprijinul autorităţilor locale sau/şi al organizaţiilor neguvernamentale;
– ridicarea personală a ajutoarelor alimentare distribuite sub formă de pachete de alimente, precum şi a produselor de igienă se face în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetului de alimente, precum şi a produselor de igienă de către destinatarii finali.

Biroul de presă

Source