Parte desenată – intenția de elaborare documentatie P.U.Z.: “LOTIZARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE CU ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Elizeului, nr. 90, CF/NC 46058, județ TULCEA, Inițiator – SOCIETATEA CORAL S.R.L. – Primăria Municipiului TulceaSource