Anunțul nr. 3660 din 30.01.2023 referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 159/27.08.2020 – Primăria Municipiului TulceaSource