Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr.714 din 26 Mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, control, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligația de înscriere în registrul sistemului de epurare în termen de 120 zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Atenție! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

Persoanele fizice și juridice care au construit în curți fose septice sau bazine vidanjabile au obligația conform art.11 alin (2) din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate să se înregistreze până la 31 octombrie 2022 în “Registrul de evidentă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate”.

Formularul de înregistrare poate fi găsit pe site-ul mai jos sau la sediul Primăriei Florești-Stoenești, în cadrul Serviciului Relații cu Publicul/Departamentul de Mediu.

În conformitate cu art.23 din Hotărârea nr.714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, control, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art.11 alin.(1)și(2) și art.15 alin (2), constituie contravenție și se sancționezi cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 lei.

Obligația se aplică atât sistemelor existente, cât și în cazul celor care sunt în curs de construire.

Pentru înscrierea în registru vă rugăm completați datele dvs. în acest formular sau apăsând pe butonul de mai jos.

ÎNSCRIE-TE ÎN REGISTRU

Persoanele care nu pot completa formularul online de mai sus, pot completa formularul pe hârtie, îl pot scana și trimite pe email: [email protected] sau pot veni să-l completeze la sediul primăriei.

Source