În atenția cetățenilor din comuna Miroslava,

Vă facem cunoscut că, în conformitate cu Legea nr.68/2018, modificată și completată ulterior prin Legea nr.129/2020 privind combaterea buruienii ambrozia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

Vă anunțăm că verificarea și constatarea nerespectării obligației mai sus menționate precum și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit de primar, de către polițiști locali sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu.

Neîndeplinirea obligațiilor conf. Legii 62/ 2018, modificată și completată ulterior prin Legea nr.129/2020  art 3. alin. 2 atrage după sine sancționarea dumneavoastră cu amenda de la 1000 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice și cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 pentru persoane juridice. Invităm cetățenii comunei Miroslava să înștiințeze autoritățile publice locale cu privire la terenurile / spațiile care nu au fost igienizate, iar buruiana ambrozia nu a fost îndepărtată, folosind aplicația de sesizări lansată de primărie. Aplicația poate fi accesată de pe site-ul primăriei – www.primariamiroslava.ro făcând click pe butonul „Sesizări” din bara de meniu sau din link-urile rapide.

Source