Pentru anul 2023 ne-am propus să continuăm să dezvoltăm și să modernizăm orașul Negrești-Oaș, prin investiții în toate domeniile. Avem în derulare  investiții importante susținute în toate domeniile de dezvoltare ale orașului: începând de la infrastructură, educație, sănătate, cultură, sport și turism.

Ca obiective majore, ne focusăm activitatea pe 3 mari paliere: finalizăm proiectele începute, demarăm implementarea proiectelor câștigate și întocmim noi proiecte pentru atragerea de finanțări nerambursare pe noile programe de finanțare europeană.  

Proiecte aflate în execuție 

În acest moment avem în diverse stadii de implementare – execuție sau licitație pentru execuție- proiecte în valoare de circa 200 milioane lei, unele vitale pentru oraș, cea mai mare parte urmând a fi finalizate până la finalul acestui an. 

Cel mai mare proiect aflat în execuție, cu termen de finalizare decembrie 2023, este cel privind dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în valoare de 83,48 milioane lei, prin intermediul căruia va fi realizată aducțiunea de captare pe Talna, precum și construcția captării pe râul Talna, în același timp fiind extinse rețelele de apă și canalizare pe toate străzile unde nu există, atât în Negrești-Oaș cât și în Tur.  

De asemenea, se află în execuție cele două proiecte de 15,7 milioane lei, care privesc anveloparea a 20 de blocuri, din care jumătate se află în prag de recepție.  Recent au fost reluate lucrările la Centrul Multicultural, cu o valoare totală de 24 milioane lei, restul de finalizat având termen de execuție 18 luni.

Totodată, se lucrează la amenajarea zonei expoziționale a Muzeul Țării Oașului, printr-un proiect european de 5,7 milioane lei, cu termen de finalizare septembrie 2023.

În ceea ce privește modernizarea infrastructurii rutiere, se află în execuție de lucrări străzile Tudor Vladimirescu (tronson str. Victoriei – Borcutului), străzi de interes local Cartier Tur 2, amenajarea parcării de la Luna Șes și reparația trotuarelor – finanțată de la bugetul local. Tot de la bugetul local se află în pregătirea licitației de lucrări modernizarea străzilor Magnoliei, Pădurii, Podului, Zorilor, Tineretului, Borcutului 1 și Borcutului 2, cu o valoare de  15,3 milioane lei, iar în licitație pentru proiectul tehnic modernizarea străzii Luna  – tronson DN 19 – strada Victoriei, cu o valoare estimată de 7,15 milioane lei.  

În zona investițiilor în instituțiile de învățământ se află în execuție proiectul privind Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale nr.1, cu o valoare de 3,7 milioane lei.  Ulterior finalizării acestui proiect, prin proiectul „Extinderea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Negrești – Oaș” se vor reabilita spațiile interioare din corpul principal, se va supraetaja sala de sport, se vor crea și dota laboratoare și se va reabilita curtea interioară.

De asemenea, se află în implementare proiectul ”Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în orașul Negrești Oaș”, cu o valoare de 2,7 milioane lei, derulat la Creșa din oraș

Proiecte noi care intră în implementare/execuție

Printre proiectele mari care au finanțarea asigurată vor intra în acest an în execuție cel privind modernizarea centrului și modernizarea și extinderea sistemului de iluminat, ambele aflându-se în faza de licitație de lucrări.  

Modernizarea centrului orașului va fi realizată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Negrești-Oaș”, cu o valoare de 9,75 milioane lei din fonduri europene cu următoarele proiecte componente: Modernizarea spațiilor verzi pentru crearea unui coridor verde de calitate în orașul Negrești-Oaș – care presupune modernizarea centrului de la pârăul Gozureni până în zona Muzeului, cu ambele parcuri;  Extinderea Corpului B, modernizarea sălii de sport și dotarea laboratoarelor din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 3;  Modernizarea spațiilor verzi pentru crearea unui coridor verde de calitate în orașul Negrești-Oaș;  Extinderea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Negrești – Oaș.

De asemenea, Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public va fi realizată în cadrul unui proiect european de 19,6 milioane lei.

De asemenea, vom începe implementarea pentru proiecte pentru care în această perioadă semnăm contractele de finanțare prin PNRR, respectiv:

  • Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – LOT 3. Componente: Trandafirilor 10, Trandafirilor 11, Trandafirilor 12, Trandafirilor 14, Trandafirilor 15, Trandafirilor 17, Trandafirilor 18, Livezilor 1, Victoriei 37, Victoriei 28 – valoare 14,9 milioane lei – aprobat spre finanțare;
  • Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – LOT 4. Componente: Victoriei 8/20, Victoriei 9/20, Victoriei 10/20, Victoriei 19, Victoriei 20, Victoriei 21, Victoriei 32, Victoriei 38, Victoriei 39, Victoriei 40 – valoare 19,3 milioane lei – aprobat spre finanțare;
  • Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – care presupune amenajare de piste de biciclete pe strada Victoriei – valoare  16,8 milioane lei– aprobat spre finanțare;
  • Renovare energetică a clădirii Corp C2 – C/2 Sediu Primărie– valoare 1,7 milioane lei – aprobat în evaluare;
  • Renovarea energetică a Casei de Oaspeți Muzeul Țării Oașului – valoare 910,42 lei – aprobat în evaluare.

Proiecte în pregătire pe noile axe de finanțare

Primăria Negrești-Oaș pregătește studiile de fezabilitate pentru noile linii de finanțare pe Programul Operațional Regional ce vor fi lansate în acest an, respectiv pentru 4 proiecte cu o valoare estimată de peste 70 de milioane de lei:

  • „Îmbunătățirea mobilității urbane în orașul Negrești-Oaș”– achiziționarea de mijloace de transport cu zero emisii și dezvoltarea infrastructurii necesare acestora; Reconfigurarea spațiilor prin includerea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate – piste de bicicliști, zone pietonale care să facă legătura între stațiile de transport în comun sau să asigure accesul pietonilor la coridorul de mobilitate;  Valoarea estimată a proiectului: 55 milioane lei.
  • Centru de activități educaționale și social-culturale destinate elevilor și tinerilor– Clubul Elevilor – Valoare estimată: 12 milioane lei.
  • Muzeu în Aer Liber – Modernizarea, reabilitarea clădirilor monument istoric cu funcții culturale.
  • Amenajare spații de joacă în orașul Negrești-Oaș.

În ceea ce privește Centura de ocolirea a orașului Negrești-Oaș, s-au concretizat demersurile pentru realizarea investiției prin includerea în MasterPlanul General de Transport, iar în 2022 a fost semnat protocolul de colaborare cu Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, pentru realizarea Studiului de fezabilitate, urmând ca execuția efectuvă să fie finanțată din 2023 din fonduri europene din sesiunea de programare 2021-2027. Valoarea proiectului este de 115 milioane lei, aflându-se în faza de licitație a Studiului de fezabilitate.

Source