R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 78/26 mai 2022 privind aprobarea Source