ROMÂNIA       JUDEŢUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL  LOCAL                                                             HOTĂRÂREA  nr. 77/26.05. 2022 privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ Source