R O M Â N I A                          JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 15/23.02.2023   privind aprobarea creditelor de Source