R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.12/09.02.2024 privind aprobarea  principalelor manifestări cultural-artistice, Source