Având în vedere prevederileart.133 alin.(2) lit.b)și art.134 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

            Ținând seama de Adresa nr. SC2023 – 007861/27.03.2023 privind convocarea de îndată, a unei ședințe extraordinare pentru 27.03.2023, semnată de 12 consilieri locali și Motivarea nr.SC2023 -007903/27.03.2023;

            Având în vedere Adresa nr. SC2023-007861/27.03.2023 a Secretarului General al Municipiului Timișoara  cu privire la convocarea de îndată, pentru data de 27.03.2023;

            Având în vedere Adresa nr. SC2023 – 008054/28.03.2023 a consilierului local Radu Țoancă prin caresolicită reprogramarea convocării de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, pentru data de 03.04.2023, ora 16,00;

Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 03.04.2023, ora 16,00, pe platforma online de videoconferință.

Art.2:Proiectul Ordinii de zi a Ședinței:

            Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării către Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a sumei de 100.000.000 lei cu titlul de ”Avans subvenții diferență de preț și tarif la energia termică livrată populației”.

Art. 3: Consilierii locali vor prelua materialul  înscris pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

Art.4: Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art.5:Prezenta convocare se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

SECRETAR GENERAL,

CAIUS ȘULI

The post CONVOCARE first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source