Minuta dezbaterii publice din data de 23.03.2022, cu privire la informarea publicului privind documentația de urbanism P.U.Z. “ELABORARE STUDIU DE FAZABILITATE: CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, PRIN PROGRAMUL ANL PENTRU MapN, STRADA ANTENEI, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL)”, intravilanul municipiului Tulcea, strada Antenei, FN, număr cadastral 48784, județ TULCEA – Primăria Municipiului Tulcea


Source