Primaria Municipiului Tulcea | Minuta dezbaterii publice din data de 16.08.2021, cu privire la informarea publicului privind intenția de elaborare documentație urbanism P.U.Z.“CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Viticulturii, nr. 2, carte funciară nr. 46528, număr cadastral 46528, beneficiar Societatea STAR BETON TOP S.R.L.

Source