Primaria Municipiului Tulcea | Anunț referitor la organizarea dezbaterii publice pentru ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Extindere capacitate de cazare motel Corsar”, intravilan, strada Isaccei, nr. 135, carte funciară nr. 45707, număr cadastral 45707, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent”

Source