1296

Invitație de participare la procedura de achiziție publică – pentru atribuirea contractului de furnizare bunuri/dotări pentru Școala Gimnazială Oraș Jimbolia – clădirea de pe strada George Enescu nr. 9 din cadrul proiectului „Extindere/reabilitare și dotare Școală Gimnazială Oraș Jimbolia – Clădirea din strada George Enescu nr.9”, cod SMIS 122810

Invitație de participare
Caiet de sarcini
Modele de formulare

Source