Investigarea calității aerului în unități de învățământ și instituții publice din  Timișoara și Zrenjanin

Municipiul Timișoara în calitate de partener al proiectului „Smart and Sustainable Energy Consumption”, acronim SASEC, RORS-300, finanțat prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020 a realizat activități de investigare a calității aerului în clădiri publice, prin servicii specializate de laborator. În perioada Ianuarie 2020–Februarie 2021 s-au derulat un număr de șase campanii de prelevare de probe de aer, în unități de învățământ și instituții publice  din Timișoara și Zrenjanin (Serbia).

Unitățile de învățământ–pilot implicate de ambele părți ale frontierei au fost: Colegiul C.D. Loga, Colegiul Naţional Bănăţean și Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timişoara, respectiv Şcoala Elementară, Şcoala Economică „Jovan Trajković” și Şcoala Tehnică din Zrenjanin.  Trecerea la forma de învățământ online a determinat derularea a două campanii de investigare a calității aerului și în instituții publice ale celor două orașe partenere: Primăria Municipiului Timișoara, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, Direcția de Evidență a Persoanei Timișoara (Casa Căsătoriilor), Primăria Orașului Zrenjanin, Institutul de Urbanism și Centrul Cultural din Zrenjanin.

Prelevarea de probe s-a realizat cu ajutorul echipamentul MAS – 100 Eco Microbiological Air Sampler – MERCK, prin utilizare unui număr de cinci medii de cultură. Probele recoltate au  fost incubate și analizate în laboratorul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara – prestatorul serviciilor de analize de laborator, iar rezultatele au fost interpretate de specialiștii instituției.

Conform raportului privind calitatea aerului din clădirile publice investigate, se pot formula  următoarele concluzii generale:

  • Numărul total de germeni (NTG), exprimat în unități formatoare de colonii (UFC)/m3 aer s-a încadrat în limitele admise, pe toată perioada studiului, în toate instituțiile investigate, înregistrând valori mai mari în perioada premergătoare implementării măsurilor preventive în contextul pandemiei cu SARS-CoV2;
  • Nivelul de microorganisme din spațiile închise este strâns legat de gradul de ocupare al încăperilor, nivelurile mai ridicate fiind în încăperile cu un  număr mai mare de elevi/personal;
  • Resturile menajere, praful, alături de activitățile zilnice specifice influențează cantitatea de microorganisme din aerul încăperilor;
  • Îndepărtarea prafului, decontaminările regulate, ventilaţia corespunzătoare, folosirea lămpilor cu U.V. dar şi respectarea regulilor de igienă personală şi colectivă, în special în actuala criză sanitară determinată de infecția cu noul coronavirus, limitează rolul aerului în transmiterea bolilor infecţioase.
  • Efectuarea unor determinări periodice ale microaeroflorei în școli și instituții publice ar putea fi recomandată, aerul fiind o cale de transmitere eficientă şi mediul cel mai greu de influenţat  în prevenirea unor infecții.

Marea majoritate a bacteriilor identificate a fost reprezentată de genuri și specii nepatogene sau condiționat patogene. Dintre speciile identificate amintim:streptococii viridans, stafilococii coagulazo-negativi, Bacillus cereus -concentraţiile acestora fiind nesemnificative şi totodată nepericuloase pentru sănătatea elevilor, profesorilor, respectiv angajaților  și ocupanților spațiilor.

Dintre fungi au predominat mucegaiurile, mai frecvent izolate fiind speciile de Penicillium, Aspergillus și Rhizopus, de asemenea în concentrații reduse. Referitor la prezența în aerul din interior a fungilor, în cadrul studiului au fost identificate specii similare, aceștia fiind remanenți în încăperi, dezvoltarea lor fiind dependentă de factorii de mediu locali și mai puțin de vectorul uman.

Invităm persoanele interesate să consulte Raportul privind calitatea aerului în clădirile publice din Timișoara și Zrenjanin investigate  în cadrul Proiectului „SASEC”, care prezintă atât activitățile  desfășurate în cadrul Proiectului „SASEC” cât și rezultatele analizelor de laborator, însoțite de imagini iconografice sugestive.

Activitățile de investigare a calității aerului în spațiile educaționale ale unităților de învățământ sunt finanțate în cadrul Proiectului „SASEC”, valoarea totală a proiectului fiind de 852.001,50 EUR și vizează activitățile proiectului  din ambele părți ale frontierei.

Coordonator proiect,

Iudit BERE – SEMEREDI               

Data: 08.03.2021   

Raport privind calitatea aerului în clădirile publice din Timișoara și Zrenjanin investigate în cadrul Proiectului „SASEC” – realizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara

 Analize de laborator – Rezultate livrabil D.T1.8.1.

Anexa 1 – Iconografie – Campania 1
Anexa 2 – Iconografie – Campania 2
Anexa 3
 – Iconografie – Campania 3
Anexa 4 – Iconografie – Campania 4
Anexa 5 – Iconografie – Campania 5
Anexa 6 – Iconografie – Campania 6
 

 

The post Investigarea calității aerului first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source