Societatea UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. asigură:
1. Serviciul public de alimentare cu apă potabilă în Comuna Cornu – deserveşte un număr de 2030 abonaţi persoane fizice şi 70 abonaţi persoane juridice;
2. Serviciul public de alimentare cu apa potabilă în Comuna Şotrile – deserveşte un număr de 393 de abonaţi persoane fizice şi 2 abonat persoane juridice;
3. Serviciul public de alimentare cu apa potabilă în Comuna Talea – deserveşte un număr de 413 de abonaţi persoane fizice şi 2 abonat persoane juridice.
4. Serviciul public de canalizare şi epurare în Comuna Cornu, care deserveşte un număr de 1.013 abonaţi..
Asociația se constituie în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, atragerea de surse de finanțare și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice.

STATUTUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ”MĂGURA” – MODIFICAT ȘI REVIZUIT.


30.05.2017 – RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL PE ANUL 2016

Raportul cuprinde:
1. politica e acționariat a autorității publice tutelare;
2. modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice: fuziune, diviziune, modificări de structură a capitalului;
3. evoluția performanțelor financiare și nefinanciare a întreprinderii publice aflate în subordine: reducerea plaților restante, profit;
4. politici economice și sociale implementate de întrepriderea publică aflate în subordine și costurile acestora;
5. date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi dacă există și preocupări de inlăturare a acestora;
6. alte elemente stabilite prin decizii de autoritatea publică tutelară.

Aici găsiți documentul integral.


Centrul cultural

În centrul comunei Cornu se afla Caminul Cultural, institutie locala care focalizeaza activitatea culturala si artistica a localitatii. Constructia a început în anul 1937, s-a întrerupt în timpul razboiului si a fost finalizat abia în anul 1953…
Citeste mai mult

Biblioteca

Biblioteca Comunala Cornu a luat fiinta in anul 1956 si a fost amplasata initial in cadrul Caminului Cultural, in prezent avand sediu special amenajat. Având un fond de carte de 19.000 volume, biblioteca a înscris pâna în prezent…
Citeste mai mult

Muzee

Muzeul satesc al comunei Cornu a fost înfiintat în anul 1950 si cuprinde doua sectii: istorie-etnografie si arta populara…
În cadrul Muzeul Hărţilor există o colecţie cartografică de la începuturi şi până în zilele noastre, sunt expuse 124 de hărţi…
Citeste mai mult

Școala

În secolul al XVI-lea exista în asezarile comunei Cornu un învatamânt neinstitutionalizat, respectiv o scoala de obstii satesti, la care puteau deprinde învatatura de carte toti cei care doreau. Chiliile schitului din Cornu au fost prima „scoala”, iar ceaslovul primul „abecedar”, la care dascali erau…
Citeste mai mult

Sala de sport

Sala de Sport pentru jocuri sportive (handbal, basket, volei, tenis, badminton); spectacole cu caracter sportiv, alte evenimente cultural – sportive;

Citeste mai mult

Sera

Sera floricola din localitate a fost pusa în functiune în anul 2002, având ca scop asigurarea de vegetatie floricola pentru toate spatiile verzi din localitate. Din punct de vedere constructiv, are urmatoarele caracteristici: suprafata acoperita: 6 m x 17 m = 102 m.p. acoperire cu un material relativ nou…
Citeste mai mult

Source