202020192018201720162015 – 2011

21.12.2020 Rezultatul selecfiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie de asistent medical, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Cabinet medical scolar

22.10.2020 Hotararea 66  adoptata in cadrul sedintei extraordinare din data de 23.10.2020 Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova:
12.10.2020 Rezultate selecție dosare pentru ocuparea fără concurs, pe o perioadă de cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform prevederilor art. 27 alin 1 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, a unui post contractual de asistent medical generalist, studii postliceale, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului cabinet medical școlar din aparatul de specialitate al Primarului comunei Cornu
07.10.2020 ANUNT Privind angajarea fără concurs a unui asistent medical
25.09.2020 Anunt recrutare asistenti personali: Comunitatea prahoveana are nevoie de asistenti personali profesionisti, DGASPC Prahova recruteaza
10.08.2020 ANUNT DE LICITATIE Vanzare teren intravilan in suprafata de 297 m.p. situat in Comuna Cornu, satul Cornu de Jos, punctul Aninis, Tarla 17, parcela F1179, cu numar cadastral 10739, teren aflat in patrimoniul privat al Comunei Cornu
12.05.2020 Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare organizat pentru funcitia publica de execuitie vacanta de Consilier achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu
11.05.2020 Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru functia publica de executie vacanta de Consilier achizitii publice, Compartiment achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu
                               Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare organizat pentru functia publica de executie vacanta de Consilier achizitii publice, Compartiment achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu
29.04.2020 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier achizitii publice grad superior, compartiment Achizifii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu
16.04.2020 ANUNȚ Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Prahova, a aprobat în data de 7 aprilie, ca purtarea măștilor de protecție să devină obligatorie în spațiile publice din județul nostru, sub rezerva asigurării de către autoritățile administrației publice locale a necesarului de astfel de materiale.
08.04.2020 Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru funcția publică vacantă de consilier achiziții publice – Compartiment achizitii publice
19.03.2020 HOTĂRÂREA Nr.1 din 19.03.2020 Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: a) art. 24lit.b) și f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare,
18.03.2020  A N U N Ţ În conformitate cu dispoziţiile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia locală, Primăria comunei Cornu aduce la cunoştinţa publică faptul că a fost iniţiat -proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor, taxelor locale și speciale, al comunei Cornu pe anul 2021 -care urmează a fi supus spre aprobarea Consiliului Local al comunei Cornu în luna aprilie.
18.03.2020 ANUNT In Contextul evolutiei epidemiei de infeqie cu COVID-19 si a masurilor preventive adoptate la nivel national, incepand cu data de 18.03.2020 si pana la data de 16.04.2020, cu posibilitatea prelungirii, se suspenda activitatea de lucru cu publicul la nivelul Primariei comunei Cornu, precum si accesul persoanelor care nu fac parte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu in sediul institutiei, cu urmatoarele exceptii:
21.02.2020 Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare organizat pentru functia publica de executie de inspector asistent – compartiment Resurse umane, stare civila din aparatul de specialitate al Primarului comunei Cornu
20.02.2020  Rezultatul interviului concurs de recrutare organizat pentru functia publica de executie de inspector asistent- Compartiment Resurse umane, stare civila. in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu
17.02.2020    Rezultatul probei scrise concurs de recrutare organizat pentru functia publica de execupe de inspector asistent- Compartiment Resurse umane, stare civila in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu
14.02.2020     – Rezultatul probei scrise concurs de promovare organizat pentru functia publica de conducere vacanta de Director executiv- Directia pentru monitorizarea procedurilor administrative in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu

Centralizator nominal al rezultatelor concursului de de promovare organizat pentru functia publica de conducere vacanta de Director executiv- Directia pentru monitorizarea procedurilor administrative in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu

06.02.2020     –  Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Inspector grad profesional asistent Compartiment Resurse umane, stare civilii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu

–  Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de promovare in functia publica de executie vacanta de Director Executiv Directia pentru monitorizarea procedurilor administrative, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu

21.01.2020 ANUNT In conformitate cu dispozitiile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia locala, Primaria comunei Cornu aduce la cuno~tinta publica faptul ca a fost initiat -proiectul de hotarare privind bugetul local al comunei Cornu pe anul 2020 -care urmeaza a fi supus spre aprobarea Consiliului Local Cornu in luna februarie 2020.
16.01.2020 Anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Resurse umane, stare civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu
14.01.2020   Anunt privind organizarea concursului de promovare în functța publică de conducere vacantă de Director executiv – Direcția pentru monitorizarea procedurilor administrative.
28.10.2019 Vă comunicăm că PLATA TAXELOR și IMPOZITELOR se poate face și prin sistemul de plată electronica, întrucât s-a finalizat înregistrarea Comunei Cornu în Sistemul de plată electronică prin ghiseul.ro.
DISPOZIŢIA NR. 86 din 25 SEPTEMBRIE 2019 privind aducerea Ia cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare din comuna Cornu, precum şi a sediilor acestora, în vederea desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României în anul 2019

Citeste Dispozitia

DISPOZIŢIANR.85  din 25 SEPTEMBRIE 2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în campania pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019

Citeste Dispozitia

12.08.2019

CONSULTARE ASUPRA  ELABORARII PLAN URBANISTIC ZONAL PUZ-RIDICARE RESTRICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE (S=1063mp din S=2018mp) PENTRU AMPLASARE LOCUINŢĂ ŞI FOISOR ŞI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst=2205mp) – com. Cornu, sat CORNU DE JOS, str. Ing.Nistorică Ion, nr.35, nr. cadastral 22719, tarla 15, parcela L 623

Document Anexat

24.07.2019
Centralizator Nominal
la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector grad profesional principal compartiment Informatică, gestiune patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei CornuRezultat


23.07.2019
Rezultate Interviu si Proba Scrisa
la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector grad profesional principal compartiment Informatică, gestiune patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu

Rezultat


19.07.2019
Rezultatul selecţiei dosarelor
de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector grad profesional principal compartiment Informatică, gestiune patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu

Rezultat


08.07.2019
Concurs de recrutare
pentru ocupara unei funcţii publice temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, respectiv Birou Buget local, compartiment Informatică, gestiune patrimoniu – 1 funcţie clasa I: inspector, grad profesional principal.

Conditii


Anunt de atribuire
a contractului Rezultatele procedurii de achizi e Directiva 2014/24/UE

Rezultat


21.06.2019
Centralizator nominal al rezultatelor
concursului de recrutare organizat pentru funcţia publică de execuţie de inspector asistent – compartiment Cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului comunei Cornu

Rezultat


20.06.2019
Rezultatul interviului
concurs de recrutare organizat pentru funcţia publică de execuţie de inspector asistent- Compartiment Cheltuieli în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu

Rezultat


18.06.2019
Rezultatul probei scrise
concurs de recrutare organizat pentru funcţia publică de execuţie de inspector asistent- Compartiment Cheltuieli în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu

Rezultat


07.06.2019
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
LA ACHIZIŢIA UNOR SERVICII SOCIALE SI ALTE SERVICII SPECIFICE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE : Servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, judeţ Prahova, în perioada 13-14 iulie 2019, sub denumirea ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XIIIa “ Sărbătoarea florilor de tei”.

Documente anexate


07.06.2019
Rezultatul selectiei dosarelor
de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Inspector grad profesional asistent Compartiment Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu

Rezultat


04.06.2019
Centralizator nominal al rezultatelor
la examenul pentru promovarea în grad imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Biroului Buget local, Compartiment Informatică Gestiune Patrimoniu.

Rezultat


03.06.2019
Rezultatul Probei Interviu si Probei Scrise
la examenul pentru promovarea în grad imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Biroului Buget local, Compartiment Informatică Gestiune Patrimoniu.

Rezultat


24.05.2019
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
la examenul pentru promovarea în grad imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Biroului Buget local, Compartiment Informatică Gestiune Patrimoniu.

Rezultat


13.05.2019
ANUNŢ!
Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, B-dul Eroilor nr.750, judeţul Prahova anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice vacante după cum urmează:
-o funcție – inspector, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Buget Local, Compartiment Cheltuieli.

Anunț + Formulare


06.05.2019
DISPOZIȚIA NR.36 din 24 aprilie 2019.
privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în campania pentru alegerea membrilor din Romania în Parlamentul European în anul 2019.

Documentul informării!


06.05.2019
DISPOZIȚIA NR.35 din 24 aprilie 2019.
privind aducerea la cunoștința publicț a delimitțrii și numerotării secțiilor de votare din comuna Cornu, precum și a sediilor acestora, în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii din Romania în Parlamentul European din anul 2019.

Documentul informării!


06.05.2019
INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Compartimentul Stare civilă-Evidența persoanelor din cadrul PRIMĂRIEI COMUNEI CORNU în contextul alegerilor.
Documentul informării!


02.05.2019
ANUNȚ!
Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, B-dul Eroilor nr.16 (nr. vechi 750), județul Prahova anunță organizarea examenului pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Comu, respectiv:
Birou Buget local, compartiment Informatică, gestiune patrimoniu – 1 funcție clasa I- inspector, grad profesional asistent.
Anunțul


23.04.2019
Centralizator nominal al rezulatatelor concursului de recrutare
Centralizator nominal al rezulatatelor concursului de recrutare organizat pentru func!ia publica de executie de inspector asistent – compartiment Cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului comunei Cornu.
Rezultate


19.04.2019
Rezultatul probei scrise
Rezultatul probei scrise concurs de recrutare organizat pentru functia publica de executie de inspector asistent – Compartiment Cheltuieli in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu.
Rezultate


15.04.2019
Rezultatul selectiei de dosare
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Inspector grad profesional asistent Compartiment Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu.
Rezultate


20.03.2019
ANUNȚ
Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, B-dul Eroilor nr.750, judeţul Prahova anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice vacante după cum urmează:
– o funcţie – inspector, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Buget Local, Compartiment Cheltuieli…
Anunțul


07.03.2019
Tabel
privind rezultatul obținut la interviu în cadrul concursului pentru ocuparea postului de Șef Serviciu – Serviciul Utilități Publice, Cultură, Tineret și Sport.


06.03.2019
Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Cornu județul Prahova prin procedura publică de atribuire directă sau licitație publică cu strigare
U.A.T. Cornu, județul Prahova anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 28,58 hectare pășuni în ședință publică prin atribuire directă sau, după caz, licitație publică cu strigare.
Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 21.03.2019 ora 10.00 la sediul Primăriei Cornu, localitatea Cornu, Bdul Eroilor, nr.16. Înscrierile se fac la sediul Primăriei Cornu în perioada 11-20.03.2019.
.


04.03.2019
REZULTAT PROBĂ SCRISĂ CONCURS OCUPARE POST VACANT
Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de Șef Serviciu – Serviciul Utilități Publice, Cultură, Tineret și Sport.


25.02.2019
REZULTAT SELECȚIE CONCURS OCUPARE POST VACANT
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Șef Serviciu – Serviciul Utilități Publice, Cultură, Tineret și Sport.


07.02.2019
ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST VACANT
Primăria comunei Cornu, cu sediul în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr. 750 judeţul Prahova telefon: 0244367461, organizează concurs de ocupare a unui post contractual vacant în condiţiile prevăzute de H.G. nr.286/2011.


29.01.2019
Modificarea delimitării secţiilor de votare din comuna Cornu
DISPOZIŢIA NR.8 din 25 IANUARIE 2019 privind modificarea delimitării secţiilor de votare din comuna Cornu.


29.01.2019
ANUNȚ LICITAȚIE
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU
Anunță organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 66 mp cu destinația magazin alimentar, situat în Cornu de Jos, strada Malul Vadului, nr. 1103. Data limită de depunere a documentelor de calificare este 07.02.2018, orele 16.00. Acestea se depun la sediul primăriei comunei Cornu, din bulevardul Eroilor, nr. 750–registratură. Licitația va avea loc în data de 08.02.2019, începand cu ora 10.00.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244-367461, email: [email protected]

22.10.2018
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări ”Proiectare si executie ”CONSOLIDARE ȘI REFACERE -APĂRARE DE MAL(DIRIJARE APE PLUVIALE ÎN VEDEREA COMBATERII INUNDĂRII ZONEI DIN AVAL) STR.ING ION NISTORICĂ, COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA”.
Primaria comunei Cornu intenţionează să încheie un contract având ca obiect execuție lucrări, prin achiziție directă si care are drept obiect Proiectare si executie ”CONSOLIDARE ȘI REFACERE -APĂRARE DE MAL(DIRIJARE APE PLUVIALE ÎN VEDEREA COMBATERII INUNDĂRII ZONEI DIN AVAL) STR.ING ION NISTORICĂ, COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA” .
Documentatia poate fi descarcata de aici.


03.10.2018
INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare”
Primăria comunei Cornu cu sediul în comuna Cornu, bulevardul Eroilor, nr.750, cod fiscal 2845680, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare”, conform art. 65 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.
Obiectul contractului de concesiune: delegarea prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Cornu, judeţ Prahova.
Descărcare documente


02.10.2018
LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE
Primăria comuniei Cornu, cu sediul în bulevardul Eroilor, nr. 750, cod fiscal 2845680, telefon 0244-367461, fax 0244-367402, anunţă LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE pentru vânzarea ţiglei ceramice rezultate în urma înlocuirii învelitorii Căminului Cultural al comunei Cornu.
Descărcare document


01.10.2018
DISPOZIŢIA NR.134 din 1 OCTOMBRIE 2018
privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare din comuna Cornu, precum şi a sediilor acestora, în vederea desfăşurării referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018.
PRIMARUL COMUNEI CORNU emite următoarea dispoziţie:
Se aprobă aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării Secţiilor de votare organizate în comuna Cornu, judeţul Prahova, în vederea desfăşurării referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, informaţii cuprinse în registrul secţiilor de votare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Documentul și Anexa originale


28.09.2018
ANUNȚ
În baza Actului adițional nr.1/1452/05.09.2018 la contractul nr.888A/452/05.06.2018 „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 7 -Câmpina”, încheiat cu ADI-Prahova, prin care s-a prelungit „perioada de mobilizare” aferentă contractului, cu 90 de zile, vă rugăm să aduceți la cunoștința publică faptul că, activitatea operatorului Floricon Salub SRL pe raza UAT Cornu, conform proiect SMIDPrahova, va începe cel tarziu la data de 28 noiembrie 2018.
În cazul în care, gradul de contractare al serviciului de salubrizare va creăte semnificativ la nivelul UAT Cornu, începerea prestării serviciului se va face mai devreme de termenul menționat, fapt ce va fi adus la cunostința dvs.
Hard copy


06.09.2018
ANUNȚ
Creanțele fiscale locale care se plătesc în contul unic deschis de către organele fiscale locale sunt amenzile contravenționale.
Amenzile contravenționale datorate la bugetele locale se plătesc în contul unic de venituri “Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire” deschis pe codul de identificare fiscală al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la unitățile Trezoreriei Statului unde are deschis cont organul fiscal, conform Ordinului 7299/2017.
Pentru COMUNA CORNU, CUI 2845680, contul unic de venituri “Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire” este următorul:
RO06TREZ52221A470400XXXX, deschis la TREZORERIA CÂMPINA.


10.08.2018
ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU
Anunță organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 66 mp cu destinația magazin alimentar, situat în Cornu de Jos, strada Malul Vadului, nr. 1103. Data limită de depunere a documentelor de calificare este 21.08.2018, orele 16.00. Acestea se depun la sediul primăriei comunei Cornu, din bulevardul Eroilor, nr. 750–registratură. Licitația va avea loc în data de 22.08.2018, începand cu ora 10.00. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244-367461, email: [email protected]


22.06.2018
ANUNȚ DE ATRIBUIRE CONTRACT
Obiectul achiziției: Servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, județ Prahova, în perioada 07-08 iulie 2018 sub denumirea „Zilele Comunei Cornu ediția a XII-a sub egida Centenarului Marii Uniri”.


14.06.2018
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
LA ACHIZIŢIA UNOR SERVICII SOCIALE SI ALTE SERVICII SPECIFICE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE:
Servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, judeţ Prahova, în perioada 7-8 iulie 2018, sub denumirea “ Zilele Comunei Cornu ediția a XIIa-sub egida Centenarului Marii Uniri”
Comuna Cornu vă invită să depuneţi ofertă la achiziţia unor servicii sociale si alte servicii specifice, în vederea atribuirii contractului având ca obiect servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, judeţ Prahova, în perioada 7-8 iulie 2018, sub denumirea “Zilele Comunei Cornu ediția a XIIa-sub egida Centenarului Marii Uniri”.
Obiectul contractului: servicii muzicale şi de divertisment, închiriere şi organizare la scenă.


24.05.2018
ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU anunță organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 66 mp cu destinația magazin alimentar, situat în Cornu de Jos, strada Malul Vadului, nr. 1103. Data limită de depunere a documentelor de calificare este 07.06.2018, orele 16.00. Acestea se depun la sediul primăriei comunei Cornu, din bulevardul Eroilor, nr. 750–registratură. Licitația va avea loc în data de 08.06.2018, începand cu ora 10.00.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244-367461, email: [email protected]


06.02.2018
ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU anunță organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 66 mp cu destinația magazin alimentar, situat în Cornu de Jos, strada Malul Vadului, nr. 1103. Data limită de depunere a documentelor de calificare este 21.02.2018, orele 16.00. Acestea se depun la sediul primăriei comunei Cornu, din bulevardul Eroilor, nr. 750–registratură. Licitația va avea loc în data de 22.02.2018, începand cu ora 10.00.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244-367461, email: [email protected]

31.10.2017
ANUNȚ
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, Compartiment Achiziţii Publice.


13.10.2017
ANUNȚ
Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, B-dul Eroilor nr. 750, judeţul Prahova anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice vacante după cum urmează:
– o funcţie – Poliţist local – inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment Poliţie Locală.


07.10.2017
ANUNȚ
Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, B-dul Eroilor nr.750, judeţul Prahova anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice vacante după cum urmează: – o funcţie – consilier clasa I, grad profesional principal – Biroul Buget Local, Compartiment Achiziţii Publice

ANUNȚ
Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, B-dul Eroilor nr.750, judeţul Prahova anunţă organizarea examenului pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuţie din următoarele compartimente:
– Birou Buget local, compartiment Venituri – 1 funcţie clasa I – inspector, grad profesional superior
– Serviciul Administraţie publică locală, compartiment Registrul agricol – 1 funcţie clasa I – inspector, grad profesional principal.

Anexa nr.1 – model de adeverință;
Formular de înscriere în concurs.


12.09.2017
ANUNȚ
Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare organizat pentru funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional principal – compartiment Achiziţii Publice în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu.


06.09.2017
ANUNȚ
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de RECRUTARE organizat pentru funcţia de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional principal în cadrul COMUNEI CORNU (Primăria comunei Cornu – compartiment achiziţii publice)


11.08.2017
ANUNȚ
Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, B-dul Eroilor nr.750, judeţul Prahova anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice vacante după cum urmează:
– o funcţie – Poliţist local -inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment Poliţie Locală.


11.08.2017
ANUNȚ
Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, B-dul Eroilor nr.750, judeţul Prahova anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice vacante după cum urmează:
– o funcţie – Inspector clasa I, grad profesional principal – Biroul Buget Local, Compartiment Achiziţii Publice.


16.06.2017
ANUNȚ
De atribuire a contractului ”Servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, județul Prahova, în perioada 08-09.06.2017.


12.06.2017
Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Muncitor calificat I
Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Administrator


25.05.2017
ANUNȚ

privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursurile organizate în vederea ocupării a două posturi contractuale vacante: Muncitor calificat I și Administrator bază sportivă.
Documentele pot fi accesate aici


10.05.2017
ANUNT CONCURSURI OCUPARE POSTURI VACANTE

Primăria Comuna Cornu, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
1. Muncitor calificat treapta I – 1 post in cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciul Utilitati Publice, Cultura, tineret si Sport;
2. Administrator baza sportiva – 1 post in cadrul Compartimentului Sport, Serviciul Utilitati Publice, Cultura, tineret si Sport.
Amanutele pot fi accesate aici


06.03.2017
INVITAŢIE DE PARTICIPARE pentru încheierea unui contract de lucrări prin achiziție directă: ”Intervenţii canalizare comuna Cornu, strada Sinăii”

Primaria comunei Cornu intenţionează să încheie un contract având ca obiect execuție lucrări, prin achiziție directă si care are drept obiect ”Intervenţii canalizare comuna Cornu, strada Sinăii”.

Toata documentatia arhivata se poate descarca de aici.


06.03.2017
INVITAŢIE DE PARTICIPARE pentru încheierea unui contract de lucrări prin achiziție directă: CONSOLIDARE DRUM STRADA TOPȘENI – PUNCT POARTĂ MÂNĂSTIRE DIN COMUNA CORNU, JUDEȚ PRAHOVA

Primaria comunei Cornu intenţionează să încheie un contract având ca obiect execuție lucrări, prin achiziție directă si care are drept obiect ”CONSOLIDARE DRUM STRADA TOPȘENI – PUNCT POARTĂ MÂNĂSTIRE DIN COMUNA CORNU, JUDEȚ PRAHOVA”.

Toata documentatia arhivata se poate descarca de aici.

24.10.2016
A N U N T SCOALA GIMNAZIALA “PROFESOR CRISTEA STANESCU”, COMUNA CORNU SCOATE LA CONCURS 0,25 NORMA CONTABIL
CONCURSUL ARE LOC PE DATA DE 21.11.2016
ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONTABIL
– CERERE
– COPIE ACT STUDII
– COPIE ACT IDENTITATE
– COPIE CARTE DE MUNCA (ADEVERINTA VECHIME)
– CAZIER JUDICIAR
– CURRICULUM VITAE
– ADEVERINTA MEDICALA
– COPIE CERTIFICAT NASTERE
– COPIE CERTIFICAT CASATORIE
BIBLIOGRAFIE LA CONCURSUL PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)
• Legea contabilitatii nr. 82/1991
• OMFP 1917/2005 privind organizarea si conducerea contabilitatii
•Legea 273/2006 actualizata privind finantele publice locale
• Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 actualizat pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice
• OUG nr. 34/2006 privind achizitiile publice
• Legea 1/2011 legea invatamantului
DEPUNEREA DOSARELOR PANA PE 14.11.2016 LA SCOALA GIMNAZIALA “PROFESOR CRSTEA STANESCU”, COMUNA CORNU INTRE ORELE 9,00 SI 11,00
Documentul oficial se poate descărca de aici.


12.10.2016
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de inspector de specialitate, clasa I, gradul I în cadrul Compartimentului Registratură, relaţii publice, arhivă.
Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale, comisia de concurs numită prin dispoziţia nr. 130/26.09.2016, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
1. Cristache Elena —————– ADMIS
2. Bejan Tiberiu Teodor ———- ADMIS
3. Stanciu Simona Georgeta —- ADMIS

Candidatii admisi vor susţine proba practică în data de 19. 10.2016, începând cu ora 10.00, la sediul Primăriei Cornu.
Documentul se poate descărca de aici.


06.10.2016
ANUNŢ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE!
Somaţiile de plată şi titlurile executorii aferente anului 2015 au fost emise în conformitate cu Ordonanţa nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi compeletările ulterioare, care a fost abrogă şi cuprind doar diferenţele de plată dintre ultimul titlu executoriu emis anterior anului 2015 şi totalul debitelor scadente la data emiterii acestora în anul 2015.
Începând cu anul 2016 se vor emite somaţii de plată şi titluri e ecutorii pentru totalul debitelor restante, indiferent de perioada de emitere. Emiterea acestora se va face în concordanţă cu prevederile Legii nr.207 /2015 privind Codul de procedură fiscală.
Documentul se poate descărca de aici.


27.09.2016
Anunț ocupare post vacant
Primăria Comunei Cornu, Județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector de specialitate, clasa I, gradul I, în cadrul Compartimentului Registratură, relaţii publice, arhivă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
10 octombrie 2016, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
19 octombrie 2016, ora 10.00: proba scrisă;
24 octombrie 2016, ora 10.00: proba interviu.
Detaliile se pot descărca de aici.


19.07.2016
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
LA ACHIZIŢIA UNOR SERVICII SOCIALE SI ALTE SERVICII SPECIFICE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE:
Servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, judeţ Prahova, în perioada 30-31 iulie 2016, sub denumirea “Festivalul Florilor de Tei”
CAIET SARCINI FESTIVAL 2016
Rezultatele procedurii de achiziție


29.03.2016 – UPDATE
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat I – floricultor.
14.03.2016
ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST VACANT
Primăria Comunei Cornu, judeţul Prahova telefon: 0244367461, www.primariacornu.ro organizează concurs de ocupare a unui post vacant în condiţiile prevăzute de H.G. nr.286/2011, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu – Serviciul Utilităţi Publice, Cultură, Tineret şi Sport, astfel:
1. Numărul şi nivelul posturilor: 1 post muncitor calificat I ( floricultor) în Compartimentul administrarea domeniului public şi privat.


13.01.2016
ANUNŢ – INVITAŢIE la PRIMĂRIE
În conformitate cu legislaţia specifică se organizează întocmirea şi ţinerea la zi a datelor ce fac obiectul Registrului agricol, pentru perioada 2015-2019.
Această activitate se realizează de autorităţile administraţiei publice locale şi are drept scop asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale.
Înscrierea datelor în Registrul agricol se face pe baza declaraţiilor date sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei.
Faţă de acestea, vă invităm în perioada 4.01.2016-1.03.2016 la sediul Primăriei, situat pe B-dul Eroilor, nr.750, pentru depunerea declaraţiei cu privire la datele ce se înscriu în Registrul agricol.
Formulare declaratii: Arhiva
FORMULAR declaratie pt completarea registrului agricol 2016
28.12.2015
ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST VACANT
Primăria Comunei Cornu, judeţul Prahova telefon: 0244367461, www.primariacomu.ro organizează concurs de ocupare a unui post vacant în condiţiile prevăzute de H.G. nr.286/2011, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu – Serviciul Utilităţi Publice, Cultură, Tineret şi Sport, astfel:
1. Numărul si nivelul posturilor: 1 post muncitor calificat IV în Compartimentul administrarea domeniului public şi privat.


12.10.2015
INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie directia pentru incheierea unui contract de lucrari CONSOLIDARE STRADA POMILOR, PUNCT STOIAN – ALEEA VALEA REA, COMUNA CORNU – JUDETUL PRAHOVA
Primaria comunei Cornu intentioneaza sa incheie un contract avand ca obiect execuie lucrari, prin achizitie directa si care are drept obiect CONSOLIDARE STRADA POMILOR, PUNCT STOIAN – ALEEA VALEA REA, COMUNA CORNU – JUDETUL PRAHOVA.
Anexăm prezentei invitaţii, documentaţia de atribuire care constă în:
fişa de date,
piese scrise, piese desenate,
modelul de contract,
formularele necesare completării în vederea prezentării ofertei.Toata documentatia arhivata se poate descarca de aici.


12.10.2015
INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achizifie directa pentru incheierea unui contract de lucrari APARARI DE MALURI PUNCT SAVU – STRADA MURELOR, COMUNA CORNU – JUDETUL PRAHOVA
Primaria comunei Comu intentioneaza sa incheie un contract avand ca obiect executie lucrari, prin achizitie directa si care are drept obiect APARARI DE MALURI PUNCT SAVU – STRADA MURELOR, COMUNA CORNU – JUDETUL PRAHOVA.
Anexăm prezentei invitaţii, documentaţia de atribuire care constă în:
fişa de date,
piese scrise, piese desenate,
modelul de contract,
formularele necesare completării în vederea prezentării ofertei.Toata documentatia arhivata se poate descarca de aici.


05.10.2015
Documentație achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări „CONSOLIDARE STRADA POMILOR, PUNCT STOIAN – ALEEA VALEA REA; COMUNA CORNU – JUDEŢUL PRAHOVA„
Primaria comunei Cornu intenţionează să încheie un contract având ca obiect execuție lucrări, prin achiziție directă si care are drept obiect „CONSOLIDARE STRADA POMILOR, PUNCT STOIAN – ALEEA VALEA REA; COMUNA CORNU – JUDEŢUL PRAHOVA„.
Anexăm prezentei invitaţii, documentaţia de atribuire care constă în:
fişa de date,
piese scrise, piese desenate,
modelul de contract,
formularele necesare completării în vederea prezentării ofertei.Toata documentatia arhivata se poate descarca de aici.


02.10.2015
A N U N Ţ – DEZBATERE PUBLICĂÎn conformitate cu dispoziţiile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia locală, Primăria comunei Cornu aduce la cunoştinţa publică faptul că a fost iniţiat – proiectul de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul PRAHOVA – care urmează a fi supus spre aprobarea Consiliului Local Cornu.
Regulamentul este anexat prezentului anunţ.
Cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre, la registratura Primăriei (telefon 0244-367461, fax: 0244-367402, sau pe adresa de e-mail: [email protected]) până la data de 30.10.2015.
REGULAMENTUL de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul PRAHOVA a fost elaborat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” pentru implementarea Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în Județul Prahova, finanțat prin POS MEDIU 2007-2013, având ca scop implementarea unui sistem modern de gestionare a deșeurilor, dimensionat cerințele județului, prin intermediul căruia toate exigențele naționale și europene vor fi îndeplinite.
De asemenea Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” va monitoriza funcționarea sistemului și prin serviciile pe care le oferă, oferind posibilitatea locuitorilor Județului Prahova de a respecta Directivele Europene de Mediu, prin colectarea selectiva a deșeurilor, reutilizarea fracțiilor reciclabile, reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare.Regulamentul se poate descarca de aici.


16.09.2015 – Documentatie negociere fara publicarea unui anunt prealabil de participare.

Primăria comunei Cornu intenţionează să încheie un contract având ca obiect execuţie lucrări, prin procedura de negociere fară publicarea prealabilă a unui anunţ de atribuire si care are drept obiect stabilizare şi consolidare între picheţii Til5 şi Tel5 aferent obiectivului„Reparaţii si modernizare strada DC6 (Valea Oprii); etapa a ll-a: km 0+365 – km 1+175: comuna Cornu – judeţul Prahova”, ca efect al unor calamităţi. Anexăm prezentei invitaţii, documentaţia de atribuire care constă în:
fişa de date,
piese scrise, piese desenate,
modelul de contract,
formularele necesare completării în vederea prezentării ofertei.

Toata documentatia arhivata se poate descarca de aici.


19.06.2015 – INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIŢIA DIRECTĂ ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE : Servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, judeţul Prahova, în perioada 04-05 iulie 2015, sub denumirea “Festivalul Florilor de Tei”

Comuna Cornu vă invită să depuneţi ofertă la cumpararea directă, în vederea atribuirii contractului având ca obiect servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, judeţ Prahova, în perioada 04-05 iulie 2015, sub denumirea “Festivalul Florilor de Tei”.
Obiectul contractului: servicii muzicale şi de divertisment, închiriere şi organizare la scenă.
Cod CPV: 92000000-1-servicii de recreere, culturale şi sportive

Mai multe detalii gasiti aici.


02.04.2015 – ANUNT DE PARTICIPARE NR.158399/02.04.2015 – PUBLICAT PE SITE-UL: www.e-licitatie .ro

Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice.
Detalii procedura
Autoritate contractanta: PRIMARIA COMUNEI CORNU
Numar anunt: 158399 / 02.04.2015
Denumire contract: Contract pentru achizitie lucrari si achizitie echipamente inclusiv montaj aferente proiectului „Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare în comuna Cornu, judetul Prahova”COD SMIS 21496.
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Mai multe detalii gasiti aici.


06.04.2015 – ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST VACANT ADMINISTRATOR II

Primăria Comunei Cornu, judeţul Prahova telefon: 0244367461, www.primariacornu.ro organizează concurs de ocupare a unui post vacant în condiţiile prevăzute de H.G. nr.286/2011, în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Cornu – Serviciul Utilităţi Publice, Cultură, Tineret şi Sport, astfel:
1. Numărul şi nivelul posturilor: 1 post administrator II în Compartimentul Sport.

Mai multe detalii gasiti aici.


06.04.2015 – ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST VACANT MUNCITOR CALIFICAT IV

Primăria Comunei Cornu, judeţul Prahova telefon: 0244367461, www.primariacornu.ro organizează concurs de ocupare a unui post vacant în condiţiile prevăzute de H.G. nr.286/2011, în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Cornu – Serviciul Utilităţi Publice, Cultură, Tineret şi Sport, astfel:
1. Numărul şi nivelul posturilor: 1 post muncitor calificat IV în Compartimentul administrarea domeniului public şi privat.

Mai multe detalii gasiti aici.


09.03.2015 – ANUNȚ

Primăria Comunei Cornu, judeţul Prahova telefon: 0244367461, www.primariacornu.ro organizează examen de promovare în treaptă profesională, în cadrul Compartimentului administrarea domeniului public şi privat, în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Cornu.
1. Posturi pentru care se organizează examen de promovare: 4 posturi muncitor calificat.
2.Cerinţe:
Pentru a participa la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidaţii trebuie să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate.
3. Data şi ora desfăşurării examenului: 23-24.03.2015 orele 10,00 la sera de flori din grădina Primăriei.
4.Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe practice:
Tematica examenului de promovare : susţinerea unei probe practice în sera de flori a Primăriei privind
– producerea materialului săditor floricol;
– tehnica de semănat în lădiţe;
– pregătirea răsadurilor pentru cultivarea în aer liber.
5. Pentru înscrierea la examen candidaţii vor depune dosarul de înscriere la examen la registratura Primăriei comunei Cornu zilnic (luni-vineri) între orele 8,00-16,00 până la data de 19.03.2015, orele 14,00.
6.Dosarul de înscriere la examen va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la examen;
b) copia actului de indentitate;
c) Copii ale evaluărilor profesionale aferente anilor 2012, 2013 şi 2014.
7.Examenul constă în următoarele etape succesive:
a)selecţia dosarelor de înscriere : 20.03.2015
b)proba practică: 23-24.03.2015.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0244.367461


05.01.2015 – ANUNȚ

Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, b-dul Eroilor nr.750, judeţul Prahova anunţă organizarea concursurilor pentru ocuparea a trei funcții publice funcției publice vacante după cum urmează:
-o funcţie- Inspector -clasa I, grad profesional debutant – Biroul buget local, compartiment Informatică, gestiune patrimoniu;
-o funcţie – consilier -clasa I, grad profesional principal – Biroul buget local, compartiment Achiziţii publice;
-o funcţie – inspector -clasa I, grad profesional principal – Compartiment urbanism;


Nr. 10897/23.12.2014 – ANUNȚ PUBLIC NR 2

CONSULTARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE INTRAVILAN S= 34500 MP, ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE (Sstudiu= 61370mp), ETAPA FINALĂ DIN PUZ EXTINDERE INTRAVILAN ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE NEPOLUANTE , DEPOZITE ȘI MODERNIZARE DRUM


Nr. 10693/19.12.2014 – ANUNȚ PUBLIC

CONSULTARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE INTRAVILAN S= 34500 MP, ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE (Sstudiu= 61370mp), ETAPA FINALĂ DIN PUZ EXTINDERE INTRAVILAN ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE NEPOLUANTE , DEPOZITE ȘI MODERNIZARE DRUM


20/11/2014 – ANUNT DE PARTICIPARE

Anunţ de participare licitaţie deschisă Lucrări

Nr. anunţ Supliment JOUE 2014/S 224-395165

Nr.anunţ SEAP : 155618/18.11.2014


19/11/2014 – ANUNT

Privind condiţiile de participare, desfășurare și bibliografia pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de Șef-Serviciu – Serviciul Utilităţi Publice, Cultură, Tineret și Sport din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu.


11/11/2014 – INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către,
toţi operatorii economici interesaţi
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunţ de participare pentru încheierea unui contract de ’’proiectare şi execuţie pentru STABILIZARE STRADA BALITEI, COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Cornu, judeţul Prahova

etapa I – lucrări in urgenta 1

Primăria comunei Cornu intenţionează să încheie un contract având ca obiect proiectare şi execuţie, prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de atribuire si care are drept obiect “ STABILIZARE STRADA BALITEI, COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Cornu, judeţul Prahova” ca efect al unor calamităţi.
Astfel, date fiind prevederile:
– art. 122 Ut c) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 57 – 60 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din O.U.G. nr. 34/2006,
cu modificările şi completările ulterioare,
autoritatea contractantă constată că sunt îndeplinite circumstanţele de aplicare a procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunţ de participare, conform prevederilor legale în vigoare, în vederea contractării a unor lucrări, respectiv ’’proiectare şi execuţie pentru STABILIZARE STRADA BALITEI , COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Cornu, judeţul Prahova”
Valoarea estimată a contractului de proiectare şi execuţie, calculată conform regulilor prevăzute în Cap. II, Secţiunea a 2-a din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin însumarea tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului, se ridică la suma de 1.597.320 LEI, din care 63.160 lei pentru serviciile de proiectare şi 1.534.160 lei pentru lucrările de execuţie.

Având în vedere timpul scurt de realizare a investiţiei precum şi necesitatea etapizării acestora, nu se vor lua în considerare cheltuielile diverse şi neprevăzute.

Valoarea totală estimată a contractului a fost calculată conform indicatorilor din bugetul indicativ şi Devizul General al D.A.L.I., aferent Cap. 1.3, Cap.3.1, Cap.3.3, Cap. 4.1, Cap. 5,1.1.

Fată de cele arătate mai sus vă invităm să participaţi la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în scopul contractării lucrărilor mai sus menţionate, având în vedere următoarele:

  1. a) adresa la care vor avea loc negocierile: sediul autoritatii contractante;
  2. b) data si ora lansării negocierilor: 14.11.2014, ora 10.00;
  3. c) limba/limbile în care se vor derula negocierile: limba română;
  4. d) documentele necesare a fi prezentate si care stau la baza atribuirii contractului de lucrări, care se constituie ca oferta dvs. pentru lucrările mai sus menţionate si pe care trebuie să le prezentaţi la data si ora lansarii negocierilor sunt detaliate în documentaţia de atribuire anexată.

Anexăm prezentei invitaţii, documentaţia de atribuire care constă în:
fişa de date,
caietul de sarcini,
modelul de contract si formularele necesare completării în vederea prezentării ofertei,
documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie.


De aici puteti descarca toata documentatia intr-o singura arhiva!


10/11/2014 – ANUNT

Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, b-dul Eroilor nr.750, judeţul Prahova anunţă organizarea în intervalul 11-16 decembrie 2014 a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului Resurse umane și stare civilă.

1. Condiţiile generale de participare pentru ocuparea funcției publice vacante sunt:

– cetăţenie română şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârstă minimă: 18 ani împliniţi;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

– îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2.Condiţii specifice de participare la concurs:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an;

– să dețină certificatul ECDL complet care atestă competenţa de bază în utilizarea unui computer personal şi în folosirea unor aplicaţii ale calculatorului întâlnite în activităţile curente.

3.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

1. formularul de înscriere;

2. curriculum vitae;

3. copia actului de identitate;

4. copie certificat de naştere;

5. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

6. copia carnetului de muncă, sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

7. cazier judiciar

8. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

9. declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Documentul prevăzut la punctul 7, – cazierul judiciar- poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis, în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.Toate copiile menţionate mai sus se prezintă însoţite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie de către instituţia organizatoare a concursului. Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe din actele menţionate mai sus, atrage respingerea participării candidatului la concurs.

Nu se va admite participarea la concurs a următoarelor categorii de persoane:

– persoanele cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.”g”, lit.”h” şi art.61 lit.”a”, lit.”b” sau lit.”c” din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat;

– persoanele cărora le-a încetat raportul de serviciu din motivele prevăzute de art.98 lit.”f”, lit.”g”, de art.99 lit.”f” şi de art.101 alin.(1) lit.”a” din Legea nr.188/1999, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;-

4. Concursul se va desfăşura astfel:

– proba scrisă: 11 decembrie 2014 – ora 1000

– interviul 16 decembrie 2014 – ora 10,00

Locul desfășurării concursului, se va comunica în timp util.

Dosarele se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial , partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Cornu, județul Prahova. Relații suplimentare se pot obține la tel: 0244/367461, persoane de contact: Iancu Daniela sau Dăncescu Denisa.

5. Bibliografia stabilită pentru concurs este următoarea:

a) Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

c) Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Legea nr 53/2003- Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

e) Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

f) Hotărârea Guvernului nr.1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;

6. Modelul de adeverință de vechime și formularul de înscriere sunt atașate prezentului anunț.

PRIMAR,

CORNEL NANU


04/11/2014 – INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către,
toţi operatorii economici interesaţi
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunţ de participare pentru încheierea unui contract de ’’proiectare şi execuţie pentru STABILIZARE STRADA BALITEI, COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Cornu, judeţul Prahova

etapa I – lucrări in urgenta 1

Primăria comunei Cornu intenţionează să încheie un contract având ca obiect proiectare şi execuţie, prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de atribuire si care are drept obiect “ STABILIZARE STRADA BALITEI, COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Cornu, judeţul Prahova” ca efect al unor calamităţi.
Astfel, date fiind prevederile:
– art. 122 Ut c) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 57 – 60 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din O.U.G. nr. 34/2006,
cu modificările şi completările ulterioare,
autoritatea contractantă constată că sunt îndeplinite circumstanţele de aplicare a procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunţ de participare, conform prevederilor legale în vigoare, în vederea contractării a unor lucrări, respectiv ’’proiectare şi execuţie pentru STABILIZARE STRADA BALITEI , COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Cornu, judeţul Prahova”
Valoarea estimată a contractului de proiectare şi execuţie, calculată conform regulilor prevăzute în Cap. II, Secţiunea a 2-a din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin însumarea tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului, se ridică la suma de 1.597.320 LEI, din care 63.160 lei pentru serviciile de proiectare şi 1.534.160 lei pentru lucrările de execuţie.

Având în vedere timpul scurt de realizare a investiţiei precum şi necesitatea etapizării acestora, nu se vor lua în considerare cheltuielile diverse şi neprevăzute.

Valoarea totală estimată a contractului a fost calculată conform indicatorilor din bugetul indicativ şi Devizul General al D.A.L.I., aferent Cap. 1.3, Cap.3.1, Cap.3.3, Cap. 4.1, Cap. 5,1.1.

Fată de cele arătate mai sus vă invităm să participaţi la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în scopul contractării lucrărilor mai sus menţionate, având în vedere următoarele:

  1. a) adresa la care vor avea loc negocierile: sediul autoritatii contractante;
  2. b) data si ora lansării negocierilor: 10.11.2014, ora 14.00;
  3. c) limba/limbile în care se vor derula negocierile: limba română;
  4. d) documentele necesare a fi prezentate si care stau la baza atribuirii contractului de lucrări, care se constituie ca oferta dvs. pentru lucrările mai sus menţionate si pe care trebuie să le prezentaţi la data si ora lansarii negocierilor sunt detaliate în documentaţia de atribuire anexată.

Anexăm prezentei invitaţii, documentaţia de atribuire care constă în:
fişa de date,
caietul de sarcini,
modelul de contract si formularele necesare completării în vederea prezentării ofertei,
documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie.


De aici puteti descarca toata documentatia intr-o singura arhiva!


28/10/2014 – INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către,
toţi operatorii economici interesaţi
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunţ de participare pentru încheierea unui contract de ’’proiectare şi execuţie pentru STABILIZARE STRADA BALITEI, COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Cornu, judeţul Prahova
Primăria comunei Cornu intenţionează să încheie un contract având ca obiect proiectare şi execuţie, prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de atribuire si care are drept obiect “ STABILIZARE STRADA BALITEI, COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Cornu, judeţul Prahova” ca efect al unor calamităţi.
Astfel, date fiind prevederile:
– art. 122 Ut c) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 57 – 60 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din O.U.G. nr. 34/2006,
cu modificările şi completările ulterioare,
autoritatea contractantă constată că sunt îndeplinite circumstanţele de aplicare a procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunţ de participare, conform prevederilor legale în vigoare, în vederea contractării a unor lucrări, respectiv ’’proiectare şi execuţie pentru STABILIZARE STRADA BALITEI , COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Comu, judeţul Prahova”
Valoarea estimată a contractului de proiectare şi execuţie, calculată conform regulilor prevăzute în Cap. II, Secţiunea a 2-a din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin însumarea tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului, se ridică la suma de 2.407.250 LEI, din care 63,160 lei pentru serviciile de proiectare şi 2.344.090 lei pentru lucrările de execuţie.
Valoarea totală estimată a contractului a fost calculată conform indicatorilor din bugetul indicativ şi Devizul General al D.A.L.I., aferent Cap. 1.3, Cap.3.1, Cap.3.3, Cap. 4.1, Cap. 5.1.1. Fată de cele arătate mai sus vă invităm să participaţi la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în scopul contractării lucrărilor mai sus menţionate, având în vedere următoarele:
a) adresa la care vor avea loc negocierile: sediul autoritarii contractante;
b) data si ora lansării negocierilor: 03.11.2014, ora 14.00;
c) limba/limbile în care se vor derula negocierile: limba română;
d) documentele necesare a fi prezentate si care stau la baza atribuirii contractului de lucrări, care se constituie ca oferta dvs. pentru lucrările mai sus menţionate si pe care trebuie să le prezentaţi la data si ora lansarii negocierilor sunt detaliate în documentaţia de atribuire anexată.
Anexăm prezentei invitaţii, documentaţia de atribuire care constă în:
fişa de date,
caietul de sarcini,
modelul de contract si formularele necesare completării în vederea prezentării ofertei,
documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie.


De aici puteti descarca toata documentatia intr-o singura arhiva!


16/03/2014 – Anunţ licitaţie deschisă servicii realizare a proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi consultanţă pentru execuţia proiectului Centrală fotovoltaică de producere a energiei electice din conversia energiei solare în comuna Cornu, judeţul Prahova, cod SMIS 21496
25/11/2013 – Lansarea proiectului „Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in Comuna Cornu, judetul Prahova”-cod SMIS 21496
01/11/2013 – concurs organizat in vederea ocuparii functiei de auditor public intern in cadrul compartimentului de audit public intern al Filialei A.Co.R a Judetului Prahova
30/08/2013 – – Caiet de Sarcini –
31/07/2013 – concurs în vederea ocupării functiei de auditor public intern în cadrul compartimentului de audit public intern al Filialei A.Co.R a Judetului Prahova
01/07/2013 – PRIMARIA COMUNEI CORNU organizarea, în intervalul 12-16 iulie 2013, concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacanta de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, în Compartimentul Urbanism-Mediu-Agricultura
21/06/2013 – Privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de auditor in cadrul Compartimentului de Audit Public Intern organizat de A.Co.R.Prahova
18/06/2013 – Invitatie de participare in vederea atribuirii contractului de : Servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc in comuna Cornu, in perioada 6-7 iulie 2013 sub denumirea „Festivalul Florilor de Tei”
29/05/2013 – Repetarea licitatiei publica cu strigare pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de 66 mp cu destinatia magazin alimentar
23/05/2013 – Filiala Judeteana Prahova a Asociatiei comunelor din Romania, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de auditor public intern
20/04/2013 – Repetarea licitatiei publica cu strigare pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de 66 mp cu destinatia magazin alimentar
16/04/2013 – PETRO STEDESA S.R.L. anunta: schimbare destinatie teren din zone agroturistice in zona mixta unitati industriale
05/04/2013 – S.C. PETRO STEDESA S.R.L. anunta: schimbare destinatie teren din zone agroturistice in zona mixta unitati industriale

Source