Inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru sectoarele 119, 120, 121, 122, 192

Source