Anunt public privind proiectul „Construire bază sportivă tip I, str. A.I. Cuza, nr.5A, municipiul Calafat, judeţul Dolj” – luareadeciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj

Source