INFORMARE PRIVIND PREVEDERILE LEGII 691/2015

MODUL DE CREȘTERE ȘI ÎNGRIJIRE A COPILULUI CU PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

În situația în care ambii părinţi sau părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul urmează să plece la muncă în străinătate, aceștia au obligația să  transmită / depună la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Șura Mare, o notificare scrisă privind intenţia de a pleca la muncă în străinătate, cu cel puțin 40 de zile înainte de plecare.

Obligația notificării Compartimentului de Asistență Socială revine tuturor părinților care pleacă la muncă în străinătate din categoriile mai sus menționate, indiferent dacă munca în străinătate implică sau nu și existența unui contract de muncă.

Notificarea va trebui să cuprindă în mod obligatoriu următoarele elemente:

  • datele de identificare ale părinților/părintelui care intenționează să plece la muncă în străinătate
  • datele de identitate ale persoanei în grija căreia va fi lăsat copilul pe durata absenței din țară a părintelui/părinților,
  • adresa la care copilul va urma să locuiască în viitor, după plecarea părintelui/părinților,
  • îndeplinirea de către persoana în grija căreia urmează a fi lăsat copilul a condițiilor prevăzute la art. 105, alin. (1) din legea 272/2004, referitoare la apartenența acesteia la familia extinsă (să fie rudă până la gradul IV inclusiv, cu minorul – persoana poate fi bunic, unchi/mătuşă, văr, nepot, frate/soră, străbunic, frate al unui bunic), vârsta – minimum 18 ani împliniţi și capacitate deplină de exercițiu.

După primirea notificării, reprezentanţii Compartimentului de Asistenţă Socială vor efectua o anchetă socială la domiciliul persoanei la care copilul va locui pe perioada delegării drepturilor părintești, document care să fie inclus în dosarul care va fi transmis instanței.

Părinții/părintele aflat în situația prezentată, va formula o cerere de delegare temporară a autorității părintești către Judecătoria Sibiu, care va conține următoarele informații: datele de identificare ale părinților/părintelui, date de identificare copil/copiii, date identificare ale persoanei în grija căreia va fi lăsat copilul, date privind locul de muncă, perioada în care va fi plecat.

Dosarul care va fi depus de către părinți/părinte la Judecătoria Sibiu va conține:

– cererea de delegare temporară a autorității părintești (în 2 exemplare)

– copie acte de stare civilă părinți/părinte

– copie acte de stare civilă copil/copii

– copie acte de stare civilă persoana care se va îngriji de copil/copiii

– ancheta socială

Last modified: 10 februarie 2021

Source