În conformitate cu prevederile art.53 al Regulamentului (CE) nr.1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, la solicitarea Asociației Crescătorilor de Porumb din România, a Federației Naționale a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară și Servicii Conexe din România (PRO AGRO), a Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) și a Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) s-a aprobat în perioada 25 ianuarie-24 mai 2021 tratarea semințelor de porumb cu produsele de protecție a plantelor CRUISER 350FS, NUPRID AL60 și PONCHO 600FS în Campania de primăvară a anului 2021 pentru semănatul culturii de porumb.
Tratamentul seminței de porumb va fi efectuat numai de către prestatorii de servicii autorizați care fac dovada că tratamentul va fi efectuat în instalații profesionale și cu personal calificat (stații/mașini de tratare a semințelor).
Prestatorii de servicii autorizați care fac dovada că tratamentul va fi efectuat în instalații profesionale cu personal calificat vor ține o evidență strictă a loturilor de sămânță tratată, respectiv calitatea de produs achiziționată, cantitatea de produs utilizată, cantitatea de sămânță tratată/cantitatea de sămânță rămasă neînsămânțată și distribuitorul/fermierul pentru care s-a efectuat tratamentul seminței. Situația se va transmite săptămânal, în fiecare zi de vineri, până la ora 12, la Oficiul Fitosanitar Județean cu sediul în Focșani, str.Milcov, nr.40, județul Vrancea, tel:0237/210164, adresa de e-mail: [email protected] .
Prestatorii de servicii autorizați și/sau distribuitorii care comercializează sămânța tratată sunt obligați să preia de la fermieri întreaga cantitate de sămânță tratată cu produsele de protecție a plantelor CRUISER 350FS, NUPRID AL600FS și PONCHO 600FS rămasă neînsămânțată în această campanie, sămânță ce va fi neutralizată cu o firmă specializată.
Fermierii, după efectuarea semănatului au obligația de a transmite o declarație la Oficiul Fitosanitar Județean care va cuprinde următoarele informații: localitatea, blocul fizic/parcela pe care s-a înființat cultura cu sămânță tratată, suprafața semănată și tipul de semănătoare (echipată cu deflector), cantitatea de sămânță utilizată și cantitatea se sămânță rămasă neînsămânțată, informații care vor fi completate în Registrul privind evidența tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
Fermierii au obligația să anunțe în timp util, atât primăriile cât și apicultorii din zonă cu privire la perioada în care se va derula acțiunea de semănat a semințelor tratate cu unul din următoarele produse : CRUISER 350FS, NUPRID AL600FS și PONCHO 600FS.
Întreaga acțiune va fi monitorizată de către inspectorii fitosanitari din cadrul oficiilor fitosanitare.
În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecție a plantelor, se vor aplica cu strictețe următoarele măsuri:
• Sămânța tratată se va utiliza numai în zonele și pe suprafețele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis și Agriotes spp;
• Odată cu comercializarea semințelor tratate cu CRUISER 350FS, NUPRID AL600FS și PONCHO 600FS distribuitorii vor pune la dispoziția fermierilor și plăcuțe de avertizare pe care va fi inscripționată sintagma „sămânță tratată cu neonicotinoide”;
• Fermierii au obligația să marcheze parcelele unde au fost înființate culturi de porumb cu semințe tratate, folosind plăcuțele de avertizare primate la achiziționarea seminței tratate cu neonicotinoide;
• Însămânțarea se va efectua cu semănători dotate cu deflector care să asigure un înalt grad de încorporare a seminței în sol și reducerea la minimum a emisiilor de praf în atmosferă, precum și respectarea bunelor practice agricole;
• După însămânțare, în momentul controlului, nu trebuie să se depisteze sămânța tratată neîncorporată în sol;
• Se vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislației în vigoare, de către toți prestatorii de servicii autorizați care efectuează tratamentul seminței, de către cei care depozitează și manipulează sămânța tratată și de către fermierii care utilizează semințe tratate cu produse de protecție a plantelor pentru a se asigura protecția familiilor de albine impotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor;
• Este strict interzisă crearea de stocuri de produs/sămânță tratată cu produsele de protecție a plantelor CRUISER 350FS, NUPRID AL600FS și PONCHO 600 FS după data de 24 mai 2021;
• Este strict interzisă comercializarea produselor de protecție a plantelor și a semințelor tratate cu neonicotinoide în fitofarmacii.

Source