S.C. Euro Apavol S.A., vă aduce la cunoștință modificarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare după cum urmează:

Specificație Preț/Tarif pentru populație lei/mc Preț/Tarif pentru rest utilizatori lei/mc Cotă TVA
Apă potabilă 5,33 4,89 9%
Canalizare 2,84 2,61 9%

Noile prețuri si tarife se aplică pe toată Aria de Operare a S.C. Euro Apavol S.A., începând cu data de 1 MAI 2022.

Prețurile și Tarifele au fost aprobate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURO APA prin Hotărârea nr. 2/12.04.2022 și practicarea tarifului unic face parte din Strategia tarifară a operatorului, cerință esențială și condiție obligatorie în vederea semnării Contractului de finanțare încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Infrastructură Mare și S.C. Euro Apavol S.A, pentru “’Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a Euro Apavol SA, în perioada 2014-2020”.

Vizualizare document