Primăria Timișoara a finalizat achiziția publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente  obiectivului de investiții “Proiect Tehnic, Documentația de avizare a autorizației de construire și execuția lucrărilor de reabilitare a acoperișului la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corpul de clădire în care a funcționat fosta Școală Generală nr.28), de pe str. C. Sălceanu nr. 11) “.

Astăzi, 29.09.2022, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a semnat contractul cu Asocierea NEDEX GRUP (lider) și GOLOTIM GLOBAL SRL(asociat).

În baza contractului de achiziție publică, se vor presta servicii de proiectare și se vor executa lucrări pentru reabilitarea acoperișului la Liceul Teoretic J. L. Calderon, respectiv reabilitarea șarpantei și învelitorii clădirii.

De asemenea, se va asigura asistența tehnică de specialitate din partea proiectantului pe parcursul derulării execuției lucrărilor de construcții-montaj necesare realizării, finalizării și recepționării.

Valoarea contractului este de 509.057,23 lei fără TVA, din care 41.311,85 proiectare și asistență tehnică și 467.745,38 lei execuție. Durata contractului este de 133 de zile, din care 63 de zile pentru proiectare și 70 de zile pentru execuție și asistență tehnică.

Lucrările fac parte dintr-un program mai amplu al primăriei de reabilitare a infrastructurii școlare învechite, respectiv hidroizolarea și eficientizarea energetică a clădirilor de școli și grădinițe.

Serviciul Comunicare

The post Începe proiectarea și execuția lucrărilor de la Calderon first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source