Proiectul a fost depus în cadrul Axei prioritare 2 – Administație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Componenta 1 – CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai putin dezvoltate.

Proiectul are ca obiectiv general consolidarea capacitații instituționale si eficientizarea activității la nivelul UAT Turnu Magurele în ceea ce privește exercitarea atributiilor exclusive prevazute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de masuri de digitalizare menite sa ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice si interconectarea cu ceilalți actori care opereaza sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât si din perspectiva front office

Rezultate așteptate:

In urma implementării proiectului se vor obține o serie de rezultate, de care vor beneficia atât angajații institutiei, cat si persoanele fizice si juridice care au domiciliul in localitate.

Principalele rezultate ale implementării proiectului sunt:

– Ecosistemul digital interinstituțional interconectat si interoperabil pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate de institutie.

– Digitalizarea si personalizarea principalelor proceduri cu care lucrează angajații, cu module pentru utilizarea lor cu succes;

– Interconectivitate si interoperabilitate instituțională – 79 persoane instruite din cadrul institutiei pentru utilizarea si administrarea sistemelor digitale implementate prin proiect; După implementarea proiectului se va putea realiza o mai eficienta furnizare a serviciilor către cetățeni, va creste calitatea actului administrativ si gradul de satisfacție al cetățenilor.

– Activitatea de instruire care va fi desfășurată in cadrul proiectului va crea competentele necesare in rândul angajaților, astfel încât la finalul implementării proiectului instituția sa nu fie dependenta de factori externi pentru continuarea derulării activităților.

– Strategia de Transformare Digitala va conduce la pașii necesari pregătirii și ulterior implementării acțiunilor de transformare digitală:

• Viziunea și misiunea transformării digitale, identificându-se astfel direcțiile și obiectivele strategice din perspectivă procesuală, tehnologică și organizațională;

• Evaluarea și cartografierea proceselor curente, asigurând documentarea activităților efectuate la nivelul instituției, care constituie baza pentru selectarea și prioritizarea acțiunilor de optimizare prin digitalizare;

• Evaluarea situației IT curente (infrastructură, aplicații, politici IT) contribuie la înțelegerea arhitecturii actuale și a modului în care acesta susține procesele, activitățile și performanța instituției și identificarea acțiunilor de îmbunătățire și transformare;

• Evaluarea calității datelor va contribui la înțelegerea problemelor de natura calitativă care afecteaza sistemele și, implicit, serviciile oferite cetățenilor;

• Structura de guvernanță și remodelarea instituțională, va asigura cadrul și controalele necesare monitorizării și implementării cu succes a strategiei de transformare digitală. Strategia judeteana de dezvoltare a serviciilor publice va ajuta la coordonarea devoltarii acestor servicii in corelare cu planurile de dezvoltare urbanistica, pe baza scenariilor de dezvoltare, serviciile publice urmand firesc evolutia demografica si urbanistica.

Durata proiectului este de 16 luni iar valoarea totală eligibilă  este de 3.995.840 lei.

Source