privind modificarea HCL nr.48/14.11.2023 -privind participarea comunei STRĂOANE la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei din Fondul pentru Modernizare aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei, nr. 1431 din 1 noiembrie 2023 si aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia: „Infiintare capacitati de
producere a energiei electrice pentru consum propriu din surse regenerabile in comuna Straoane, judetul Vrancea.”

Source