Delegarea gestiunii activitatii de colectare separata  si transport separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat – UAT ORASUL MARASESTI – pentru o perioada de 6 luni – negociere fara publicarea unui anunt de participare

Caiet de sarcini

Fisa de date

DUAE

Formulare

 Model contract

Source