Privind aprobarea Planului anual al actiunii si/sau lucrari de interes local, ce urmeaza a fi realizate in anul 2022, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 modificata si completata la zi, in com. Straoane, jud. Vrancea.

Source