Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire al Riscurilor pentru anul 2022, la nivelul comunei Straoane, jud. Vrancea.

Source