Privind: aprobarea măsurilor ce se impun pentru asigurarea participării persoanelor fizice și juridice, a instituțiilor publice și a operatorilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localității și în afara acesteia și efectuarea la timp a activităților gospodărești.

Source