Privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Caietului de Sarcini ale Serviciului public de salubrizare al Comunei Străoane și stabilirea unor măsuri în domeniul salubrizării comunei Străoane.

Source