privind: aprobarea participării UAT Comuna Străoane Ia implementarea proiectului Verde la educaţie – microbuze electrice pentru elevi.

Source