Privind alegerea reprezentanților proprietarilor în Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor la nivelul comunei Străoane, județul Vrancea.

Source