Privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Străoane, juețul Vrancea.

Source