Privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „CONSOLIDARE ŞI REABILITARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 STRĂOANE”, aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat -Subprogramul proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile de interes şi utilitate publică.

Source