Privind aprobarea conturilor de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli a Trim I anului-2024.

Source