Privind aprobarea conturilor de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Străoane, județul Vrancea, pe trimestrul I anul 2021.

Source