Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Străoane, județul Vrancea, pe anul 2021.

Source