privind aprobarea înființării Serviciului de Asistență Comunitară în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Străoane, județul Vrancea, și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei și a Statului de Funcții pentru Serviciul de Asistență Comunitară.

Source