privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor ajutoare de urgență pentru familiile sau persoanele care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, precum și pentru alte situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, precum și acordarea unor ajutoare comunitare, persoanelor singure și familiilor aflate în situații de dificultate.

Source